Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Alle bygninger med innlagt vann og avløp på eiendommer innenfor tettbebygde og regulerte strøk skal tilknyttes Strand kommunes vann- og avløpsanlegg. Strand kommune har også noen kommunale avløpsanlegg og vannledninger utenfor tettbebygde strøk.

Tilsvarende skal bygninger med innlagt vann og avløp i disse områdene tilknyttes kommunalt nett.

Før arbeid på private stikkledninger for vann og avløp skal kommunen godkjenne dette. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal væra godkjent i nødvendig tiltaksklasse (sentral eller lokal godkjenning) i tråd med plan- og bygningsloven. Utførende foretak skal ha gyldig ADK1-bevis.

Etter at arbeidet er ferdig, må det søkes om ferdigmelding. Det må legges ved AS-Built-fil som viser hvordan tiltaket er bygd i SOSI (EUREF89 NTM Sone 32) - og PDF-format som vedlegg til søknaden.

Fra 09.06.2021 er rutinene for levering av sanitærsøknader og utslippssøknader i Strand kommune endret. Alle søknader knyttet til vann- og avløpsarbeid skal sendes inn via Volue entreprenørportal og private anlegg skal brukes ved innsending av følgende skjema:

  • Søknad om sanitærabonnement
  • Ferdigmelding for rørarbeid
  • Registrering av vannmåler
  • Søknad om utslippstillatelse
  • Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann
  • Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann
  • Registrering av fett- og oljeutskiller ved etablering av ny eller utskifting av eksisterende utskiller.

Løsningen brukes i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Stavanger kommune.

Dere trenger kun en bruker, når bruker er opprettet kan foretaket selv legge til brukere i sin organisasjon. 

Dersom ditt firma ikke er registrert som bruker av systemet, må dere opprette bruker via følgende lenke:

Spørsmål kan sendes via e-post til: Nina Jøssang Ravnås