Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Alle bygninger med innlagt vann og avløp på eiendommer innenfor tettbebygde og regulerte strøk skal tilknyttes Strand kommunes vann- og avløpsanlegg. Strand kommune har også noen kommunale avløpsanlegg og vannledninger utenfor tettbebygde strøk.

Tilsvarende skal bygninger med innlagt vann og avløp i disse områdene tilknyttes kommunalt nett.

Før arbeid på private stikkledninger for vann og avløp skal kommunen godkjenne dette. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal væra godkjent i nødvendig tiltaksklasse (sentral eller lokal godkjenning) i tråd med plan- og bygningsloven. Utførende foretak skal ha gyldig ADK1-bevis.

Etter at arbeidet er ferdig, må det søkes om ferdigmelding. Det må legges ved AS-Built-fil som viser hvordan tiltaket er bygd i SOSI (EUREF89 NTM Sone 32) - og PDF-format som vedlegg til søknaden.

Fra 09.06.2021 er rutinene for levering av sanitærsøknader og utslippssøknader i Strand kommune endret. Alle søknader knyttet til vann- og avløpsarbeid skal sendes inn via Volue entreprenørportal og private anlegg skal brukes ved innsending av følgende skjema:

  • Søknad om sanitærabonnement
  • Ferdigmelding for rørarbeid
  • Registrering av vannmåler
  • Søknad om utslippstillatelse
  • Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann
  • Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann
  • Registrering av fett- og oljeutskiller ved etablering av ny eller utskifting av eksisterende utskiller.

Løsningen brukes i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Stavanger kommune.

Dere trenger kun en bruker, når bruker er opprettet kan foretaket selv legge til brukere i sin organisasjon. 

Dersom ditt firma ikke er registrert som bruker av systemet, må dere opprette bruker via følgende lenke:

Spørsmål kan sendes via e-post til: Nina Jøssang Ravnås