Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Alle bygninger med innlagt vann og avløp på eiendommer innenfor tettbebygde og regulerte strøk skal tilknyttes Strand kommunes vann- og avløpsanlegg. Strand kommune har også noen kommunale avløpsanlegg og vannledninger utenfor tettbebygde strøk.

Tilsvarende skal bygninger med innlagt vann og avløp i disse områdene tilknyttes kommunalt nett.

Ved tilknytning, eller ved rehabilitering av gamle stikkledninger som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, skal det sendes inn søknad om sanitærabonnement (tidligere rørleggermelding). Dette er et eget standard skjema, som skal fylles ut av ansvarlig utførende som har ADK-1.

 

Arbeid på private stikkledninger er ikke tillatt før Strand kommune har godkjent søknad om sanitærabonnement. Etter avsluttet arbeid på private stikkledninger, skal det sendes inn ferdigmelding. Dette er et eget standard skjema, som skal fylles ut av ansvarlig utførende. Vedlagt skal det følge skisse over utført arbeid og innmåling koordinatbestemt med X, Y og Z. Innmålingen skal leveres i sosi- eller kof-format.