Nordre Strand oppvekstsenter

Nordre Strand oppvekstsenter

Nordre Strand oppvekstsenter er Nordre Strand skule og Eikehaugen barnehage under ein administrasjon. Skulen og barnehagen ligg vegg i vegg, i fredelege og vakre omgjevnadar, på Fiskå nord i Strand kommune. Her er fjord, vatn, skog og fjell lett å koma til og ta i bruk. 

Skuleåret 21/22 er det 78 elevar ved skulen fordelt på 1. - 7. trinn. Skulen er fådelt og det betyr at nokre klassar består av to alderstrinn. Dette skuleåret har me 5 klassar ved skulen. Skulen har også ein SFO som mellom anna nyttar naturen, skulegarden og gymsalen til kjekk og variert leik og aktivitet. Skulen er dei siste åra totalrenovert utvendig og våren 2022 kjem det ny kunstgrasbane der me før har hatt grusbane. Fiskå idrettsforening står for bygginga av det som kjem til å bli eit flott anlegg og eit flott løft for fotball og fysisk aktivitet på Fiskå! 

Eikehaugen barnehage har to fulle avdelingar, ein småbarnsavdeling og ein stor. Førskulegruppa går til skulen ein dag kvar veke på førskulen. 

Gunn Marte Bull
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 92 05 40 51

Adresse

Nordre Strand oppvekstsenter

Fiskåvegen 987

4121 Tau