Nordre Strand oppvekstsenter

Telefon skule / administrasjon: 51742800

Telefon barnehage: 517402820

Nordre Strand oppvekstsenter

Fiskåvegen 987

4120 Tau

Adresse

Nordre Strand oppvekstsenter

Fiskåvegen 987

4120 Tau