Nordre Strand oppvekstsenter

Telefon skule / administrasjon: 51742800

Telefon barnehage: 517402820

Nordre Strand oppvekstsenter

Fiskåvegen 987

4120 Tau

Gunn Marte Bull
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 74 28 01
Mobil 920 54 051

Adresse

Nordre Strand oppvekstsenter

Fiskåvegen 987

4120 Tau