Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Anleggsbidrag

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Anleggsbidrag

 

Hva er anleggsbidrag?

Strand kommune har vedtatt at alle nye boliger og næringsbygg skal betale et anleggsbidrag til finansiering og opparbeidelse av overordnet infrastruktur. Innbetalte midler vil bli avsatt på et fond øremerket de aktuelle tiltakene som skal bygges.   

 

Hva er overordnet infrastruktur?

Anleggsbidraget inngår i finansiering og bygging av nødvendig infrastruktur utenfor boligområdet du skal bygge i. Infrastrukturen kan være rundkjøringer, underganger eller sykkel- og gangveier. Ny og oppgradert infrastruktur her helt nødvendig for å gi gående, syklede og kjørende trafikksikre og gode løsninger.      

 

Hvem betaler anleggsbidrag?  

Alle som bygger nye boliger og næringsareal betaler anleggsbidrag. Dersom en bygger på egen tomt er det som hovedregel eier / utbygger som betaler anleggsbidraget. Dersom du kjøper en tomt av et utbyggingsselskap må du ta kontakt med selskapet (selger) for å få avklart hvordan anleggsbidraget blir håndtert. Ved oppføring av erstatningsbolig betaler en ikke anleggsbidrag for eksisterende boenhet og bruksareal.    

 

Hvordan betaler jeg anleggsbidrag?

Anleggsbidraget blir avtalt i en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. Avtalen inngås før det gis byggetillatelse, og blir beløpet blir fakturert etter at byggetillatelse er gitt. Før kommunen kan inngå utbyggingsavtale må kommunen vedta et rekkefølgekrav i reguleringsplanen for din tomt. Det er dette rekkefølgekravet som gir kommunen hjemmel til å inngå utbyggingsavtalen. Det betyr at det i forkant av selve byggesak blir en liten planprosess. Kommunen vi gjøre det ytterste for at denne planprosessen ikke forsinker byggeprosjektet ditt.

 

Hvor mye må jeg betale?

Beløpet bestemmes i utbyggingsavtalen, og skal følge satsene som er vedtatt av kommunestyret i prinsippvedtak i sak 11/43, datert 15.02.2012. For 2017 er det 22 200 pr. boenhet pluss 555,- kr pr m2 bruksareal (BRA).  Næringsareal betaler 55400,- kr pr 100m2 bruksareal (BRA). For utbyggingsavtaler som er inngått for 2012 er det disse avtalene som er gjeldene.

 

Hvor gjelder kravet om anleggsbidrag?

Det skal betales anleggsbidrag for boligbygging på Tungland, Jørpeland – Tau og området mellom. I tillegg er det anleggsbidrag for Nordmarka.

 

Hva har kommunen bygget av anleggsbidrag?

Strand kommune har allerede igangsatt omfattende utbygging av overordnet infrastruktur. Kommunen har bygget to rundkjøringer på Jørpeland. Videre utbygging er avhengig av politiske prioriteringer og hvor mye anleggsbidrag kommunen får. Fremtidig utbygging vil bli igangsatt når finanseringen er på plass.