Chromebook

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Chromebook

Skjema for Chromebook

Her finner du skjema du skal fylle ut for avtale om utlevering av Chromebook.

Signere vilkår for bruk av Chromebook.

Skjemaet krever innlogging med BankID.

Vilkårene finner du på følgende språk:

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Arabisk
 • Engelsk
 • Polsk
 • Tigrinja
Kan Chromebooken brukes til andre ting enn skolearbeid?

Når elevene har med Chromebook hjem er det fordi denne skal brukes til skolearbeid og lekser. All annen digital bruk må holdes til private enheter.

Vil elevene bli overvåket på sin Chromebook?

Nei, vi overvåker ikke elevene. Ved brudd på straffelovens bestemmelser kan politiet få innsyn i logger etter gjeldende regelverk.

Er eleven trygg på en Chromebook?

For å sikre at eleven er trygg når de bruker Chromebook og G-Suite (disk/ classroom) er elevens Chromebook og brukerkonto i Google blant annet satt opp med : 

 • et nettfilter som sperrer for en del skadelig innhold
 • reklameblokkering for å skjerme elevene mot reklame
 • sperret for inkognitomodus der elevene kan opptre skjult på nett
 • sperre for barneskolene for innlogging til noen av Google sine kommersielle tjenester (Youtube, Google Current og Blogger).
 • Youtube er sperret for elever i 1-4 trinn ved Strandaskolen
 • for elever i 5-10 trinn er Youtube satt til strengeste nivå "Restricted mode"
 • sperre for å kontakte andre utenfor Standaskolen i chatte- og videotjenesten Hangouts
 • sperre for at elever kan dele innhold fra disken sin
Kan eleven lade Chromebook på skolen?

Det forventes at eleven kommer på skolen med tilstrekkelig ladet Chromebook.

Hva gjør vi dersom Chromebook ikke virker?

Alle feil meldes til skolen. Hvis eleven er hjemme og har tilgang på en annen enhet kan eleven logge inn i nettleseren på www.google.no med sitt G-Suite brukernavn og passord. Hvis dette ikke er mulig, kontaktes lærer.

Hvordan skal eleven transportere Chromebooken til og fra skolen?

Til og fra skolen skal eleven oppbevare Chromebooken i etuiet i sekken. Pass på at vannflasker og lignende ikke lekker.

Hva gjør du hvis ditt barn mister eller ødelegger Chromebook eller laderen?

Hvis barnet ditt mister laderen og/eller kabelen, må denne erstattes med originale produkter og må meldes fra til skolen. 

For erstatningsansvar, se låneavtalen for Chromebook mellom skole-hjem.

Hva gjør du hvis Chromebooken blir stjålet?

Dersom chromebooken blir stjålet, skal foresatte politianmelde tyveriet og levere kopi av anmeldelse til skolen. Eleven vil da få en låne chromebook inntil saken er avklart hos politiet.

Hva blir annerledes for foresatte?

Svar: En av de viktige jobbene du gjør som foresatt er å følge opp barnas leksearbeid, og fokuset i skolen vil også påvirke leksesituasjonen. Fremover vil det bli en økning av leksearbeid gjort på Chromebook dersom elevene på din skole har med denne hjem. Elevene vil få den ferdighetsopplæringen de trenger på skolen, og skolen vil støtte opp med kompetanse til foresatte etter behov. Det skal fortsatt være enkelt å hjelpe elevene med hjemmearbeid, og ferdighetene du trenger som foresatt kan sammenlignes med en middels bruk av Facebook.

 

Lekser på Chromebook

Det er en forventning at foreldre i Strandaskolen er medspillere i barnas læring. I det digitale arbeidet betyr det at å sitte sammen med barnet som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.
 

Har foresatte egen konto i G-Suite?

Nei, foresatte har ikke egen konto for innlogging i Google-tjenestene.

Hva er G-Suite?

Svar:  G-Suite for Education er en skytjeneste levert av Google. At det er en skytjeneste vil si at elevene kun trenger en internettleser for å få verktøyene tilgjengelig. G-Suite inneholder tjenester for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling og mye mer. Mer informasjon om G-Suite produkter

Trenger vi å koble Chromebook til internett hjemme?

Svar: Ja, selv om mye av funksjonaliteten kan brukes uten nett bør Chromebook være på internett for det arbeidet som skal gjøres hjemme. Mer informasjon: https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Glemt eller mistet brukernavn og passord

Ta kontakt med skoleadministrasjonen dersom du har mistet eller glemt passord.

Hva gjør vi om Chromebook ikke virker når eleven skal gjøre lekser?

Svar: Hvis eleven har en annen enhet som f.eks. PC, Mac eller nettbrett tilgjengelig kan en logge inn på www.google.no med sitt G Suite brukernavn og passord. Hvis dette ikke er mulig, kontaktes lærer.

Er dette en sikker skytjeneste?

Svar: G-Suite for Education er en bedrifts/skoletjeneste som er sikker og reklamefri, og Strand kommune vurderer denne som et godt og trygt læremiddel for elever og ansatte i Strandaskolen.

Det er gjennomført obligatoriske risikovurderinger, og inngått databehandleravtaler med leverandøren (Google). Databehandleravtalen beskriver blant annet at skolenes data er sikkert lagret og at alle data eies av Strand kommune. Likeledes at brukernes data for eksempel ikke blir analysert og brukt til annonseformål. Strand kommune vurderer databehandleravtalen som god og har tillit til at den blir etterfulgt av leverandøren.

Det er viktig å påpeke at det er bedrifts-/skolekontoer som tilbys elevene og ikke forbrukerkontoer. Det er vesentlige forskjeller her i forbindelse med blant annet håndtering av personopplysninger.

Du finner mer informasjon om sikkerhet og personvern i G-Suite for Education her.

Vil elevene se reklame i G-Suite?

Nei, elevene vil ikke se reklame i G-Suite-tjenestene tilknyttet Strand kommune. Dette gjelder også i Google søk.

Er eleven ansvarlig for det som blir gjort med en G-Suite konto knyttet til Strandaskolen?

Svar: Ja. Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin konto. Det som skjer på digitale arenaer må sees på som en utvidelse av det som skjer i klasserommet, og de de ordinære ordensreglene for skolen må følges.

Hvem skal mitt barn eller vi som foresatte kontakte for å rapportere om misbruk eller bekymring ved bruk av G-Suite?

Kontakt skolen, ved rektor.

Vil elevene fortsatt bruke bøker?

Svar: Ja, bøker er fortsatt et av læremidlene skolene vil bruke.

Skal elevene slutte å skrive for hånd?

Svar: Nei de skal fortsatt lære å skrive for hånd, men samtidig lære andre verktøy som f.eks. tastatur, tale til tekst og andre måter å produsere tekst på.

Mitt barn trenger lese- og skrivestøtteprogram

Strand kommune har kjøpt lese- og skrivestøttetjenesten IntoWords til alle elever i strandaskolen. Denne vil dekke de aller fleste behov for spesialundervisning innen lese- og skriveopplæringen. Dersom det vurderes at enkelte elever må ha tyngre programvare som er avhengig av Windows PC, følges tradisjonell ordning med innkjøp av PC gjennom hjelpemiddelsentralen. Det vurderes kontinuerlig hvilke apper eller tjenester som skal ligge i porteføljen alle skolene har tilgjengelig. 

Andre spørsmål?

Hvis du har andre spørsmål, kontakt gjerne skolen. Du kan også se: Google Norge sine nettsider eller les Google sine egne ofte stilte spørsmål (engelsk).

 

Hva er G-Suite for Education?

G-Suite for Education er en skytjeneste levert av Google. G-Suite inneholder tjenester for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling med mer. Mer informasjon om G Suite produkter

Er Google en sikker skytjeneste?

G-Suite for Education er en bedrifts-/skoletjeneste som er sikker og reklamefri. Strand kommune vurderer denne som et godt og trygt læremiddel for elever og ansatte i strandaskolen.

Det er viktig å påpeke at det er bedrifts-/skolekontoer som tilbys elevene og ikke forbrukerkontoer. Det er vesentlige forskjeller her i forbindelse med blant annet håndtering av personopplysninger.

Det er gjennomført obligatoriske risikovurderinger, og inngått databehandleravtaler med leverandøren (Google).

Du finner mer informasjon fra Google om sikkerhet og personvern her:   G-Suite for Education.

Hvordan logger man på Google?

For å logge på Google går man til www.google.no og logger på ved hjelp av brukernavn og passord som du har fått tildelt på skolen.

Kommer du ikke inn - ta kontakt med læreren.

Har foresatte tilgang på Google i strandaskolen?

Foresatte har ikke egen konto for innlogging i Google-tjenestene.

Hvordan følger vi opp leksearbeidet digitalt?

Det er en forventning at foreldre i Strandaskolen er medspillere i barnas læring. I det digitale arbeidet betyr det at å sitte sammen med eleven som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.

En viktig faktor i å støtte eleven i læringsarbeidet er dialogen leksearbeidet legger til rette for.
Dere kan kontakte faglærer og be om å få ukentlig sammendrag fra Google Classroom med informasjon om elevens fremdrift i faget. Les mer her

Er eleven ansvarlig for det som blir gjort med en G-Suite-konto knyttet til strandaskolen?

Ja. Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin konto. Det som skjer på digitale arenaer må sees på som en utvidelse av det som skjer i klasserommet, og de ordinære ordensreglene for skolen må følges.