Gruppeledere i kommunestyret

Gruppeledere i kommunestyret

Ni politiske partier er representert i kommunestyret i perioden 2023-2027

Gruppeledere i politiske partier 2023-2027
Parti Gruppeleder E-post Telefon
Arbeiderpartiet Leif Nieuwejaar leif@nieuwejaar.com 992 96 313
Fremskrittspartiet Petter Korneliussen petter.korneliussen@gmail.com 976 71 521
Industri- og Næringspartiet Tony Harald Veland strand.rogaland@inpartiet.no 906 13 927
Høyre Bjørn Aril Veland bav@mopartners.global 922 38 008
Kristelig Folkeparti Bjørn Sølve Barka bsbarka@gmail.com 997 12 278
Rødt Bjørn Ove Hersdal bjorn.ove.hersdal@lyse.net 945 22 525
Senterpartiet Alf Henning Heggheim alf.henning.heggheim1@lyse.net 482 78 857
SV - Sosialistisk Venstreparti Anniken Heimdal Tjøstheim annitjost@gmail.com 908 29 847
Venstre Erik R. Nyman-Apelset nyman.apelset@gmail.com 450 99 620

Koordinerende gruppeleder

Bjørn Aril Veland er koordinerende gruppeleder. 
 

Gruppemøter

Partiene har gruppemøter i grupperom ved kommunestyresalen mandag i ukene før kommunestyremøter og møter i formannskap/ forvaltningsutvalg/ levekårsutvalg - se møteplan politiske møter.