Strand2050

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Strand2050

Ryfast vil kunne gi store endringer i Strandasamfunnet og Ryfylke. Strand2050 er et prosjektarbeid og en prosess hvor hele lokalsamfunnet får anledningen til å drøfte utviklingen i Strand frem mot 2050.  Hvordan er det ønskelig at samfunnet skal utvikle seg og hvordan kan vi styre i en ønsket utviklingsretning ?

 

  • Strand2050 skal kartlegge verdier i landskap, langs fjorden, i det grønne og i tettsteder og transportårer - de strukturelle hovedgrep. Hvilke verdier i Strand  må vi ikke miste?
  • Strand2050 skal se på de ulike utviklingsmuligheter samfunnet har utfra hva fremtidsbildene forteller oss og de strukturelle hovedgrepene rommer av verdier.
  • Strand2050 skal vise frem, drøfte og bevisstgjøre på de styringsmuligheter lokalsamfunnet har. Hvem kan og vil styre utviklingen dit vi vil ?
  • Strand2050 skal finne ut hva en ønsket utvikling gir av utfordringer for de kommunale tjenestene - skole, helse, omsorg, barnehage og mye mer."

 

Artikkelliste