Kontakt oss

Under kan du sende e-post til Strand kommune. Henvendelsen vil - som annen post - bli behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Dette innebærer at innholdet i din melding vil kunne bli offentlig tilgjengelig. Send derfor ikke meldinger som inneholder informasjon om personlige forhold og lignende som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Her kan du melde fra om hull i vegen, om manglende brøyting, om forhold du vil klage på, noe du ikke synes er bra nok, eller om det er noe du har lyst å rose. Bruk også muligheten din til å melde inn saker i lokalsamfunnet som du er opptatt av!


* Obligatorisk

Captcha