Forsøpling

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende nærmiljøet, og en kilde til forurensing.

 

  • Forsøpling oppstår ofte ved at småavfall blir mista eller havner på avveier. En annen form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak på egen eiendom. For noen kan det være en økonomisk gevinst av å dumpe avfall på ulovlige avfallsplasser.

 

  • Kommunen har mulighet til å gi pålegg om å fjerne søplet. Hovedregelen er at det er at det er forsøpler eller forurenser som skal rydde opp. Dersom kommunen ikke vet hvem som har forsøplet vil kommunen forholde seg til eier av grunnen.

 

  • Alt avfall skal levers til godkjent avfallsmottak. I Strand kommune har vi i dag en god og tilgjengelig ordning for levering av privat avfall i Nordmarka.

 

  • Strand kommune gjør også oppmerksom på at det ikke er tillatt å brenne avfall. I Strand kommune er det også et generelt forbud mot å brenne bråte i tettbygde strøk.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)