Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Forsøpling

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Forsøpling

Forsøpling er ulovlig forurensing og skjemmende for nærmiljøet. 

 

  • Forsøpling oppstår ofte ved at småavfall blir mista eller havner på avveier. En annen form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak på egen eiendom. For noen kan det være en økonomisk gevinst av å dumpe avfall på ulovlige avfallsplasser.
  • Kommunen har mulighet til å gi pålegg om å fjerne søplet. Hovedregelen er at det er at det er forsøpler eller forurenser som skal rydde opp. Dersom kommunen ikke vet hvem som har forsøplet vil kommunen forholde seg til eier av grunnen.
  • Alt avfall skal levers til godkjent avfallsmottak. I Strand kommune har vi i dag en god og tilgjengelig ordning for levering av privat avfall i Nordmarka.
  • Strand kommune gjør også oppmerksom på at det ikke er tillatt å brenne avfall. I Strand kommune er det også et generelt forbud mot å brenne bråte i tettbygde strøk.