Fakta om skog i Strand

Skogen i Strand er prega av stor variasjon både i treslagsammensetning og vekstforhold. Ein finn flotte eikebestand, velstelte furumoer, høgproduktive granliar, lyngheiar og skrapskog av furu og bjørk.

 

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 10.01.2017

Store deler av skogarealet ligg innafor den boreonemorale vegetasjonssone (klimasone med høg vekst temperatur, long vekstsesong, lite frost og ofte mykje nedbør) . Sør i kommunen førekjem lokale områder med boreonemoral-sterk oseanisk regnskog. Klimasona legg forholda godt til rette for juletredyrking og variasjon i valg av treslag for tømmerproduksjon. Strand kommune har totalt 60 000 dekar produktiv skog fordelt på ca 220 skogeigare.

 

Tilvekst fordelt på treslag - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal fordelt på tresalg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldersfordeling produktivt skogsareal - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)