Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Kommunedirektøren (tidligere kjent som rådmannen) presenterer hvert høst sitt forslag til det kommende årets budsjett, samt en økonomiplan for de neste fire årene.

Budsjett forslagene blir deretter behandlet av våre politikere. I desember er det kommunestyret som har ansvaret for å vedta den endelige økonomi- og handlingsplanen for det kommende året.

Fra og med 2022 har Strand kommune begynt å bruke den digitale tjenesten Framsikt til budsjettarbeidet.