Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Hver høst legger kommunedirektøren (tidligere rådmannen) fram sitt forslag til budsjett for det kommende året og økonomiplan for de neste 4 årene. Så blir disse behandlet av lokalpolitikerne, og i desember er det kommunestyret som vedtar neste års økonomi- og handlingsplan.

Fra og med 2022 benytter Strand kommune den digitale tjenesten Framsikt til budsjettarbeidet:
Kommunedirektørens forslag – Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (Webversjon) 


Kommunedirektørens forslag – Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (PDF, 3 MB)