Fritak for eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt

Du må betale eiendomsskatt hvis du eier en bolig eller en tomt i Strand kommune. Her finner du informasjon om unntak fra denne regelen.

Noen eiendommer må ikke betale eiendomsskatt, for eksempel kirker, museer og gårdsbruk. Andre eiendommer som kan slippe å betale eiendomsskatt, for eksempel gamle bygninger, boliger som er nye eller nesten nye, eller bygninger og tomter i bestemte områder av kommunen. Kommunestyret bestemmer hvilke eiendommer som kan få fritak for eiendomsskatt.

Søknad om fritak:

  • Du må søke innen fristen 4.november 2023, hvis du har en eiendom som kan få fritak for eiendomsskatt, 
  • Hvis du har dårlig råd, kan du også søke om å slippe å betale eiendomsskatt eller betale mindre.