Idrett

Selemork - Klikk for stort bilde Kommunen har to store idrettsanlegg med tilhørende haller på tettstedet Tau og i byen Jørpeland.
 

Anlegget på Tau er privat og blir drevet av idrettslaget MIL. Anlegget på Jørpeland er klassifisert som et sentralanlegg og Strand kommune er ansvarlig for driften.

På Tau ligger også Ryfylkehallen, som er en innendørs fotballhall med mål på 74 m x 50 m. Dette gjør det mulig å drive fotballtrening hele året.

I kommunens naturskjønne nærområder er det merkede skog/turstier så vel ved fjorden som på fjellet. Kommunen arrangerer hvert år fellesturer med leder og naturlos i samarbeid med lag og organisasjoner, se link til ”Fellesturer”.

Strand Kommune har sammen med Strand og Forsand turlag gitt ut turkart. Kartet inneholder over 20 turer med beskrivelse på norsk, tysk og engelsk. Kartet finnes i kulturadministrasjonen og turistinformasjonan.

Publisert 26.01.2018
Svømming
6. mars 2018: Det er en glede å fortelle at temperaturen i bassenget på Jørpeland ungdomsskole nå er skrudd opp til 30ºC. Velkommen!