Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt, rådgivende organ som kan uttale seg i alle kommunale saker som angår eldre.

Eldrerådet har 7 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i eldrerådet. Møter i eldrerådet er åpne for for publikum.

Eldrerådet 2023-2027 har fem medlemmer valgt av kommunestyret i sak 102/23. To av medlemmene er fra politiske partier.

Rådsleder er Tor Marlow Barka og Anne Brit Fundingsland er nestleder.
 

Eldrerådet
Navn Rolle Parti
Tor Marlow Barka Leder
Anne Brit Fundingsland Nestleder Arbeiderpartiet
Asle Krogevoll Medlem Kristelig Folkeparti
Tor Reidar Brekke Medlem
Alice NH Visser Medlem
Milagros De Pomar Landa Varamedlem for Asle Krogevoll Høyre
Karl Stokka Varamedlem for Anne Brit Fundingsland Arbeiderpartiet
Torunn Sissel Veland 1. vara for Barka, Brekke og Visser
Bjørg Olsen 2. vara for Barka, Brekke og Visser
Svein Dahle 3. vara for Barka, Brekke og Visser


Kontaktperson for eldrerådet er Kristin Spørkel Gjerde, politisk sekretariat, kristin.gjerde@strand.kommune.no 

Mer informasjon om eldreråd i Veileder for eldreråd fra Kommunal- og distriktsdepartementet.