Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt, rådgivende organ som kan uttale seg i alle kommunale saker som angår eldre.

Eldrerådet kan ta opp saker som gjelder eldre og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om eldres spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal eldrerådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Eldrerådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Eldrerådet består av fem representanter/ vararepresentanter. Kommunestyret oppnevner to representanter, pensjonistforeningene de øvrige tre.

Eldrerådet har følgende representanter 2019-2023:
Ole Larsen, leder (Strand veteranforening)
Margot Skappel, nestleder (politisk representant, AP)
Olav Hjørungnes (politisk representant, H)
Inge Ingvaldsen (Strand veteranforening)
Bjørg Olsen (Strand veteranforening)

Vararepresentanter 2019-2023:
Johannes Tveitnes, AP, vara for Margot Skappel
Audhild Høyvik H, vara for Olav Hjørungnes
Helga Christensen, vara for representantene fra Strand veteranforerning


Mer informasjon om eldreråd fra regjeringen.no