Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Økonomi

Økonomi


 

Økonomi avdelingen leverer følgende tjenester:

Regnskap og budsjett

  • Økonomiplan og budsjett i henhold til lovverk og politiske vedtak.
  • Økonomiske analyser, rapporteringer og saksbehandling.
  • Regnskapsavslutning og løpende regnskapsføring, inn- og utbetalinger.
  • Økonomiveiledning til og oppfølging av virksomhetene.

Fakturering / innfordring

  • Fakturering av betalbare tjenester i kommunen.
  • Oppfølging av ubetalte krav, gjennom aktiv egeninnfordring eller ved hjelp av Lindorff.
  • Samarbeid med NAV om privatøkonomisk rådgivning.

Eiendomsskatt

Sørger for taksering og saksbehandling av de eiendommer som er underlagt eiendomsskatt, utlegging av skattelister, fakturering og innfordring av skatten.

Innkjøp

Sikrer at kommunens innkjøp skjer iht lovverk og politiske vedtak. Bidrar til effektive innkjøp og økt kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av anbud. Bruk av e-handel.

Finansforvaltning

Innskudds- og låneforvaltning (NAV har ansvar for sosiallån). Låneopptak.

Barnehage og SFO

Beregner og utbetaler tilskudd til private barnehager. Samordnet barnehageopptak. Behandler søknad om reduksjon i foreldrebetaling - barnehage/SFO.

Nils Fredrik Gjerpe
Kommunalsjef
E-post
Telefon 47 50 16 88
Mobil 47 50 16 88