Økonomi

Økonomiavdelingen fører regnskapene for Strand kommune og Strand kirkelige fellesråd.
 

Sist endret 25.11.2015

Avdelingen leverer følgende tjenester:

 

Regnskap og budsjett - Økonomiplan og budsjett i henhold til lovverk og politiske vedtak. Økonomiske analyser, rapporteringer og saksbehandling. Løpende regskapsføring, inn- og utbetalinger, avstemminger. Regnskapsavslutning. Støtte til virksomhetene.

 

Fakturering / innfordring - Fakturering av betalbare tjenester i kommunen. Oppfølging av utestående på kundereskontro og betalingsavtaler. Innfordring av ubetalte krav og startlån via inkassoselskapet Lindorff eller aktiv egeninnfordring. Samarbeid med NAV - privatøkonomisk rådgivning.

 

Skatt - Sikrer rettidig innbetaling av skatter og avgifter som blir utlignet/fastsatt, evt gjennom innfordring. Veileder og kontrollere arbeidsgivere. Ajourhold av nødvendige data og prosesser i SOFIE.

 

Eiendomsskatt - Sørger for taksering og saksbehandling av de eiendommer som er underlagt eiendomsskatt, utlegging av skattelister, fakturering og innfordring av skatten.

 

Innkjøp - Sikrer at kommunens innkjøp skjer iht lovverk og politiske vedtak. Bidrar til effektive innkjøp og økt kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av anbud. Bruk av e-handel.

 

Finansforvaltning - Innskudds- og låneforvaltning (NAV har ansvar for sosiallån). Låneopptak.

 

Barnehage og SFO - Beregner og utbetaler tilskudd til private barnehager. Samordnet barnehageopptak. Endring av plass.

Fant du det du lette etter?
Hanne K. Fjelde Krog

Hanne K. Fjelde Krog

Virksomhetsleder
Telefon : 51 74 30 94
Mob: 452 26 996
E-post :  

 

Kontakt

Økonomiavdelingen
Leder: Hanne Karin Fjelde Krog Besøksadresse: Rådhusgaten 2a
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : hanne.karin.fjelde.krog@strand..
Telefon
: 51 74 30 94

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751

Se også