Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten i Strand kommune er lokalisert i 2. etasje i Torghuset og består av psykiatrisk hjemmesykepleie, ROP teamet og R5.

Psykiatrisk hjemmesykepleie
I psykiatrisk hjemmesykepleie arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid. Virksomheten tilbyr samtaler, gruppetilbud og ulike aktiviteter for å mestre psykiske sykdom. Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene. I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatritjenesten også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP (individuell plan) arbeid og ansvarsgruppe. Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene. Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.


 

Psykiatritjenesten

Hvem er vi?

I 2 etg. I torghuset finner du psykiatri tjenesten, ROP- teamet og R5.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.

Hva kan vi tilby?

I psykiatrisk hjemmesykepleie arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid. Virksomheten tilbyr samtaler, gruppetilbud og ulike aktiviteter for å mestre psykiske sykdom. Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene. I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatritjenesten også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP (individuell plan) arbeid og ansvarsgruppe. Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene. Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Helsedirektoratet - rus og avhengighet

 

ROP-teamet

ROP-teamet består av ansatte med lang erfaring innen rus – og psykisk helsearbeid. ROP-teamet er et oppsøkende behandlingsteam og målgruppen for teamet er personer med ROP-lidelser. ROP lidelser er en samlebetegnelser for samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. ROP-teamet kartlegger og vurderer behov for tjenester, og gir tilbud om samtaler, deltakelse i ansvarsgrupper og IP arbeid, og teamet bistår med å knytte på andre tjenester. Se ROP retningslinjen for informasjon om utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser i linken.

www.ROP.no

R5

R5 er et lavterskel helsetilbud og består av to sykepleiere som ønsker å heve livskvaliteten til rusmiddelavhengige og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk uten å kreve rusfrihet. Vi tilbyr LAV terskel og høy kvalitet. Målgruppen for tjenesten er mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser som i liten grad selv oppsøker eller oppsøkes av tjenesteapparatet. Vi har fokus på smitteforebygging og skadereduksjon, vi deler ut brukerutstyr, tilbyr sårstell og har fokus på ernæring. Se linken for mer informasjon om lavterskeltilbud på landsbasis hos helsedirektoratet.no.

 

KID-kurs

Vi har et kurs som kommer nå til høsten som heter KID –kurset, det er kurs som handler om å gi personer som sliter med depresjon og mørke perioder i livet verktøy til å lære seg hvordan man kan leve godt og mestre hverdagen bedre. Gå inn på denne lenken å les mer hvis du ønsker å melde deg på.

 

Hvem kan få hjelp?

Vi behandler alle søknader i et fagteam.

De som kan få hjelp hos oss er personer med rus og alkohol avhengighet. – R5

Mennesker med langvarige, milde til moderate psykiske lidelser. –Psykiatri

Mennesker som har både rusavhengighet og psykiatriske lidelser. –ROP

Pårørendekvelder

R5 og ROP arrangerer også pårørendekvelder, for de som opplever rus i nære relasjoner.

Når; 8.5,5.6,11.10,13.11 kl.18.00- 20.00

I 2 etg i torghuset.

Hepatittbussen

Hepatittbussen onsdag 12.06.19 kl. 10.00 kan du komme å ta fibroscan i bussen, for sjekke forløpet av sykdom i leveren. Dette er for personer med allerede påvist HEP-C. bussen vil stå bak torghuset denne dagen. Vi har åpen dør til kafeen denne dagen med kaffe og vaffler.

Ved spørsmål ta kontakt med Eva R5 tlf. 488 90 632 eller Tonje ROP tlf.474 75 012.

Hvordan kan man få hjelp?

Man sender en søknad. Så må man finne ut hvilken type hjelp og behandling som fungere for den enkelte, det gjør man blant annet ved hjelp av noe som heter assistert selvhjelp. Det går ut på at man går inn på www.assistertselvhjelp.no å logger inn med koden du har fått av oss, trykk OK å ta noen tester på den siden som vil peke på hva du sliter mest med å vil trenge hjelp av oss til å håndtere i løpet av dette forløpet. Vi jobber å forskjellige måter med hver enkel, alle har rett på en individuell plan.

Skulle man få avslag på søknaden, kan man klage. Men det er også andre alternativ som kan prøves ut. Man kan sende en søknad til frisklivssentralen der har de diverse kurser, gruppeturer og jobber også med helse og individuell planlegging.

Det er også mange gode hjelpesider;

Psykiatri

www.mentalhelse.no  hjelpetelefon (hele døgnet) telefon 116 123

Kirkens SOS (hele døgnet) telefon 224 00 040. Du kan chatte anonymt med kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18:30-22:30 (fredag frem til 01:30). Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer

www.Angstringen.no (man- tors 10-13) telefon 222 23 530

www.LLP.no Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Telefon 224 91 922

www.WSO.no Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) (mandag, onsdag og fredag fra 12-15). støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner. Telefon 224 13 590

www.ung.no

www.psykiskhelse.no

Avhengighetsproblemer

Hjelpelinjen for spilleavhengige (alle dager 9-21) tlf. 800 80 040

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Rådgivning og støttetelefon for pårørende. Telefon 800 0567 (9-15 hverdager)

AA Anonyme alkoholikere. Kontakttelefon 91177 770 (åpent fra 11-15 hverdager og 18-22 alle dager)

NA – anonyme narkomane i Norge. (man-fre 17-19) telefon 904 29 359.

BARsnakk – helt anonymt. Du kan snakke med oss om mammas eller pappas rusbruk, problemer i familien, følelser, tanker, bekymringer eller valgmuligheter. Chat mandag, tirsdag og onsdag fra 17-20 på www.barsnakk.no

 

Enda flere hjelpetelefoner og nettsteder finner du her https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Tannbehandling

Trenger du tannbehandling? Prioriterte grupper har rett til gratis behandling, sjekk om dette kan gjelde deg: http://www.tannhelserogaland.no/thr/fokus/prioriterte-grupper/prioriterte-grupper

Samarbeid med andre tjenester

I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatrisk hjemmesykepleie bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP arbeid og ansvarsgruppe samt administrering av medikamenter i samarbeid med fastlege. For time kan man henvises av lege eller sende inn søknad. Søknaden vil bli behandlet i 3 trinn.

1. trinn er tildeling av søknaden til fagteamet dette teamet vil ferdigstille saksbehandlingen.

2. når søknaden er godkjent av teamet vil de finne ut av hvem som vil fungere best som din behandler ut i fra fag og ressurser, eller henvise til andre.

3. I noen tilfeller vil du kunne oppleve å få avslag, hvis du er uenig i avslaget kan du benytte klageretten.

Pårørende

Som pårørende har du vise rettigheter som er viktig å ha kunnskap. Rettighetene til pårørende kan også variere ut i fra situasjon i forhold til samtykke og rett til å mota informasjon.

Mer informasjon finner du om dette her;

www.Pårørendesenteret.no
Tlf.909 04 848
Pårørende@parorendesenteret.no
Pårørendeskole
 

Hjerte/kar og demens
Rogaland@nasjonalforeningen.no
Tlf. 515 24 355

Kreftomsorg Rogaland har kontor i Stavanger
post@kreftomsorg.no
Tlf. 51 56 79 90

Kompasset: for mennesker med nærrelasjon til mennesker med alkohol/ rus avhengighet
www.Kompasset.org 
Avdelingsleder Håkon Hauge Johnson
Hakon.hauge.johnson@blaakors.no
Tlf. 995 66 222

Vardenessenteret på Stavanger universitetet
For kreftpasienter og pårørende
post@kreftforeningen.no
Tlf. 214 94 921

www.LHL.no 
Læring og mestringsenteret
Armauer hansensvei 12
Inngang 16
Tlf.515 13 082

Barn og unge

Søker forebyggende hjelp/ pårørendesamtaler eller familieveiledning finner du informasjon under:

- Barn, familie og sosialtjenester

 

 

 

Søknad

Her finner du søknadsskjema til psykiatritjenester.

Kontaktpunkt Psykatritjenesten
Avdelingstelefon
Telefon 51 74 31 76