Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskolen i Strand gir opplæring til barn fra 1. til 10 klasse, og til voksne som har krav på grunnskoleopplæring.

 

Innlogging skole - IST

- Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

 

- Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

 

 

Innskriving av elever

Elever som skal starte på skole i Strand skrives inn ved nærskolen. Vi har tre skolekretser i kommunen.

Elever med bostedsadresse i Nordre Strand (fra Alsvik via Heggheim til Døvik) har Nordre Strand oppvekstsenter som nærskole på barnetrinnet, og Tau ungdomsskole på ungdomstrinnet. Elever med bostedsadresse på Tau og i Bjørheimsbygd har Tau barneskole og Tau ungdomsskole som nærskoler. Elever med bostedsadresse på Jørpeland, Heia og Idsø har Fjelltun skole som nærskole på barnetrinnet og Jørpeland ungdomsskole på ungdomstrinnet.

Foresatte tar direkte kontakt med skolene for innskriving.

Fjelltun skole: 51742600

Jørpeland ungdomsskole: 51742630

Nordre Strand oppv.senter: 51742800

Tau barneskole: 51742700

Tau ungdomsskole: 51742770

Innføringstilbud for nyankomne elever med annet morsmål enn norsk

Elever som har annet morsmål enn norsk får et eget tilbud frem til de kan følge ordinær undervisning.

Elever på 1.trinn får opplæring i klassen ved nærskolen. Vi har tre skoler som gir dette tilbudet: Tau skole på Tau, Fjelltun skole på Jørpeland og Nordre Strand oppvekstsenter på Fiskå.

Elever på 2. til og med 10. trinn får opplæring i egen gruppe. Elever ved Nordre Strand oppvekstsenter, Tau skole og Tau ungdomsskole får som hovedregel innføringstilbud ved Tau ungdomsskole.

For elevene som tilhører skolene på Jørpeland, Fjelltun skole og Jørpeland ungdomsskole, organiseres det som hovedregel et innføringstilbud for 2.-6. trinn ved Fjelltun skole og ved Jørpeland ungdomsskole for elever på 7. - 10. trinn.

For mer informasjon les om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever (PDF, 188 kB)

Elever som bor i det grensejusterte området i Strand

Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole også til nye 1.klassinger som bor i det grensejusterte området som tidligere hørte til Forsand kommune. Dersom du ønsker å søke skoleplass ved Forsand skole, send e-post til post@strand.kommune.no.  

Voksenopplæring

Ryfylke læringssenter har tilbud til voksne elever som har behov for grunnskole opplæring  eller spesialpedagogisk opplæring. Senteret gir også tilbud til  elever som har behov for opplæring i norsk.

Gå til Ryfylke læringssenter.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Denne virksomheten arbeider med kartlegging og utredning av barn som har behov for særlig pedagogisk tilrettelegging. Virksomheten samarbeider med skolene for å gi elevene denne tilretteleggingen.

Gå til ppt-tjenesten.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

Her finner du den overordnede utviklingsplanen for Strandaskolen (PDF, 2 MB) 2021 - 2025, som er vedtatt av Kommunestyret. Hver enkelt skole utarbeider egne utviklingsplaner tilpasset situasjonen på egen skole med utgangspunkt i denne overordnede planen. Utviklingsområder for perioden er språk og inkludering.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025 er en del av System for kvalitetssikring - Den gode skole i Strand.

Skolenærværsplan

Her finner du Skolenærværsplan for Strandaskolen (PDF, 344 kB). Dette er Strandaskolens rutine for hvordan gå fram ved bekymringsfullt skolefravær og dermed sikre skolenærvær.

Søknad om skolefri

Foresatte må gjøre seg kjent med hva som vil bli arbeidet med i fraværsperioden. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet blir gjort under fraværet og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette.

Eleven kan ikke påregne ekstra hjelp fra skolen når han kommer tilbake for å få gjennomgått stoff som er undervist i under fraværet.

Viser ellers til Opplæringsloven §2-11.

Her finner du søknadskjema: Søknad om skolefri - Strand Kommune

Vårt mål er å gi tilby god opplæring i skoler som stadig ønsker å utvikle sin pedagogiske praksis slik at elevene får et best mulig tilbud. Et tilbud som er tilrettelagt for god læring.

Skolen sin opplæring er basert på læreplanen Kunnskapsløftet. I tillegg er tilbudet regulert av Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.