Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskolen i Strand gir opplæring til barn fra 1. til 10 klasse, og til voksne som har krav på grunnskoleopplæring.

 

Innlogging skole - IST

- Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

 

- Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

 

 

Innskriving av elever

Elever som skal starte på skole i Strand skrives inn ved nærskolen. Foresatte tar direkte kontakt med skolene for innskriving. Flere detaljer om skolekretser og skoler finner du her

Innføringstilbud for nyankomne elever med annet morsmål enn norsk

Elever som har annet morsmål enn norsk får et eget tilbud frem til de kan følge ordinær undervisning. Elever på 1. til 4. trinn får tilbud ved nærskolen og elever på 5. - 10. trinn får et tilbud ved Jørpeland ungdomsskole. For mer informasjon les om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspåklige elever (PDF, 136 kB)

Elever som bor i det grensejusterte området i Strand

Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole også til nye 1.klassinger som bor i det grensejusterte området som tidligere hørte til Forsand kommune. Dersom du ønsker å søke skoleplass ved Forsand skole, send e-post til post@strand.kommune.no.  

Voksenopplæring

Ryfylke læringssenter har tilbud til voksne elever som har behov for grunnskole opplæring  eller spesialpedagogisk opplæring. Senteret gir også tilbud til  elever som har behov for opplæring i norsk.

Gå til Ryfylke læringssenter.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Denne virksomheten arbeider med kartlegging og utredning av barn som har behov for særlig pedagogisk tilrettelegging. Virksomheten samarbeider med skolene for å gi elevene denne tilretteleggingen.

Gå til ppt-tjenesten.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

Her (PDF, 2 MB) finner du den overordnede utviklingsplanen for Strandaskolen 2021 - 2025, som er vedtatt av Kommunestyret. Hver enkelt skole utarbeider egne utviklingsplaner tilpasset situasjonen på egen skole med utgangspunkt i denne overordnede planen. Utviklingsområder for perioden er språk og inkludering.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025 er en del av System for kvalitetssikring - Den gode skole i Strand.

Vårt mål er å gi tilby god opplæring i skoler som stadig ønsker å utvikle sin pedagogiske praksis slik at elevene får et best mulig tilbud. Et tilbud som er tilrettelagt for god læring.

Skolen sin opplæring er basert på læreplanen Kunnskapsløftet. I tillegg er tilbudet regulert av Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.