Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskolen i Strand gir opplæring til barn fra 1. til 10 klasse, og til voksne som har krav på grunnskoleopplæring.

 

grunnskoleopplæring

Innlogging skole - IST

- Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

 

- Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

 

 

 

Skjema for Chromebook

Her finner du skjema du skal fylle ut for avtale om utlevering av Chromebook.

Signere vilkår for bruk av Chromebook.

Skjemaet krever innlogging med BankID.

Vilkårene finner du på følgende språk:

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Arabisk
 • Engelsk
 • Polsk
 • Tigrinja
Barneskoler
 • Nordre Strand oppvekstsenter. Ved senteret er det barnehage, skole for elever i 1.-7. klasse. Samt skolefritidsordning.
 • Tau skole er en 1. - 7. skole. Skolen har skolefritidsordning.
 • Resahaugen skole har elever på 1. - 4. trinn. Det er skolefritidsordning på Resahaugen skole.
 • Fjelltun skole er for elever i 5. - 7. klasse.
Ungdomsskoler
 • Jørpeland ungdomsskole. 8. - 10. klasse
 • Tau ungdomsskole. 8.-10. klasse
Innskriving av elever

Elever som skal starte på skole i Strand skrives inn ved nærskolen. Foresatte tar direkte kontakt med skolene for innskriving. Flere detaljer om skolekretser og skoler finner du her

Innføringstilbud for nyankomne elever med annet morsmål enn norsk

Elever som har annet morsmål enn norsk får et eget tilbud frem til de kan følge ordinær undervisning. Elever på 1. til 4. trinn får tilbud ved nærskolen og elever på 5. - 10. trinn får et tilbud ved Jørpeland ungdomsskole. For mer informasjon les om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspåklige elever

Voksenopplæring

Ryfylke læringssenter har tilbud til voksne elever som har behov for grunnskole opplæring  eller spesialpedagogisk opplæring. Senteret gir også tilbud til  elever som har behov for opplæring i norsk.

Gå til Ryfylke læringssenter.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Denne virksomheten arbeider med kartlegging og utredning av barn som har behov for særlig pedagogisk tilrettelegging. Virksomheten samarbeider med skolene for å gi elevene denne tilretteleggingen.

Gå til ppt-tjenesten.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2016 - 2020

Kommunestyret vedtok 15.06.2016 utviklingsplan for Strandaskolen 2016 -2020 som en del av System for kvalitetssikring - Den gode skole i Strand.

Strandaskolen utviklingsplan 2016-2020

Vårt mål er å gi tilby god opplæring i skoler som stadig ønsker å utvikle sin pedagogiske praksis slik at elevene får et best mulig tilbud. Et tilbud som er tilrettelagt for god læring.

Skolen sin opplæring er basert på læreplanen Kunnskapsløftet. I tillegg er tilbudet regulert av Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.