Fysioterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeuten er en del av det tverrfaglige teamet på helsestasjonen. Samarbeidet er primært med helsesykepleiere, men også med helsestasjonslege, jordmødre, psykolog, og familieterapeuter. Tilbudet skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foreldre.

Helsestasjon 0-5 år

Fysioterapioppgaver på helsestasjonen omfatter informasjon og veiledning ved helsestasjonsgrupper, barselgrupper, og ved individuelle konsultasjoner.

Dersom helsesykepleier eller helsestasjonslege er usikre på for eksempel om barnets motoriske utvikling avviker fra det aldersadekvate, skjevhet i hodeskallen og/eller nakken, om barnet har feilstillinger, smerter eller andre symptomer, kan fysioterapeuten involveres for å undersøke barnet. I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme. Barnet blir henvist videre til kommunal fysioterapi avdeling dersom det har behov for videre utredning og/-eller behandling.

Premature barn blir rutinemessig sett av fysioterapeut på helsestasjonen ved 4 mnd. alder og henvist til kommunal fysioterapi avdeling når barnet er ett år gammelt.

Skolehelsetjenesten 6-18 år

Formålet med fysioterapitjenesten i skolehelsetjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse.

Primært skal tjenesten jobbe forebyggende og helsefremmende, hvor helseopplysning og veiledning av barn og unge, foreldre og ansatte i skolen er en del av arbeidet. Fysioterapitjenesten er opptatt av å formidle og fremme de helsemessige og sosiale gevinstene ved deltagelse i aktiviteter, fysisk aktive barn og bevegelse i skolen.

Barneskolene i Strand kommune får tilbud om «God skolestart», som er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommunal fysioterapi, ergoterapi, skolehelsetjenesten og barneskolene. Hensikten med prosjektet er å skape en god skolestart for alle med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Ungdomskolene og videregående skole får tilbud om stressmestringskurs.

Andre tilbud:

Overvekt og fedme 0- 18 år

De siste årene har det vært et stort fokus på den økende forekomsten av overvekt og fedme i barnebefolkningen. Helsestasjonen har derfor et tilbud til barn og unge med denne problemstillingen.

Foreldre som har behov for råd og veiledning for sitt barn kan ta direkte kontakt med fysioterapeut eller ta problemstillingen opp med helsesøster som så gjør en avtale med fysioterapeuten.

Gravide med bekkenløsning

Jordmor kan henvise gravide med bekkenplager til fysioterapeut på helsestasjonen. Fysioterapeuten veileder og gir råd og evt. øvelser til hvordan en kan håndtere bekkenplagene i hverdagen.

Se nyttige råd og tips ved bekkenløsning: https://helsenorge.no/gravid/bekkenlosning

Hvordan ta kontakt med fysioterapeut?

Fysioterapeut har kontortid daglig på:

Jørpeland Helsestasjon 08.00-15.00.

Timebestilling: 51742180

Fysioterapeut Kari J. M. Thingbø:

Kontor: 51742185

Mobil: 91178428