Koronavirus

Koronaregler i Strand

Koronavirus - informasjon  - her finner du også smittestatus

Jørpelandsholmen

Totalt antall besøkende i år - begge retninger

Antall besøkende i går - begge retninger