Koronavirus

Koronaregler i Strand fra 05.02.2021

Oppdatert 05.02.2021
 

Koronavirus - informasjon  - her finner du også smittestatus

Jørpelandsholmen

Totalt antall besøkende i år - begge retninger

Antall besøkende i går - begge retninger