Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Søke om helse og omsorgstjenester

Søke om helse og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.  

Du kan søke elektronisk ved å klikke på følgende lenke:

 Gå til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Du bruker skjemaet til å søke om:

 • Hjemmesykepleie og hjemmehjelp
 • Dagsenter
 • Sykehjem
 • Omsorgsbolig
 • Demensomsorg
 • Korttid- og rehabiliteringsopphold
 • Avlastning
 • Tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Trygghetsalarm
 • Hverdagsrehabilitering
 • Psykisk helse hjelp

   
Søker du for en annen person?

Hvis du skal søke for en annen person, må du få fullmakt av den du skal søke for. Du trenger ikke fullmakt når du har foreldreansvar. Fullmakten kan legges ved søknadsskjemaet som et vedlegg, eller ettersendes per post.

Søknadsskjema i papirform

Dersom du ikke har mulighet til å søke gjennom det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned søknadskjema for helse- og omsorgtjenester i pdf her. 

 • Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv hvilke utfordringer du har, og hva som er viktig for deg for å mestre hverdagen din, så vurderer vi hvilket tjenestetilbud som eventuelt passer for deg.
 • Du kan legge ved relevant dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
 • Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.
   
Behandling av søknad

Søknader behandles fortløpende. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på et hjemmebesøk. Vi avtaler hjemmebesøk med deg eller den du har gitt fullmakt.
 

Kontaktinformasjon

Telefon tjenestekoordinator 456 58 945, alle hverdager fra kl. 10.00-14.00.

Postadresse: Strand kommune, postboks 115, 4126