Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Adminstrasjonsutvalget skal ivareta kommunens interesser og ansvar i alle prinsipielle saker som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og alle ansatte i kommunen.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt tre representanter fra de ansatte.

Arbeidsgiverrollen er en del av politikernes styringsrolle rettet mot kommunen som organisasjon. Dette innebærer at politikerne skal forholde seg til de representantene som skal iverta de ansattes interesser. Dette i motsetning til ombudsrollen som er rettet mot innbyggerne i kommunen.

Utvalgets hovedoppgave er å vedta og påse at planer for det personalpolitiske området, som personalpolitisk plan, likestillingsplan, lønnspolitisk plan m.fl. blir fulgt opp.

Administrasjonsutvalget har fire møter pr. år. Møtene holdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland.

Administrasjonsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2019 - 2023:
Irene Heng Lauvsnes, H
Bjørn Aril Veland, H, leder
Kristoffer Amdal, H, nestleder
Leif Ove Voster, H
Astrid Norland, KRF
Petter Korneliussen, FRP
Torhild Pedersen, AP
Alf Henning Heggheim, SP
Anniken Heimdal Tjøstheim, SV
Nina Nordbø Helmikstøl, Fagforbundet
Sveinung K. Fjelde, Utdanningsforbundet
Ivar Nerhus, Delta

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, V, BTN:
1. Erik Rydningen Nyman-Apelset, V
2. Kari Førland Lauvsnes
3. Trond Hjorteland, KRF
4. Morten Næss, H
5. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP
6. Arnhild Sørskår, KRF

Varamedlemmer for AP:
1. Leif Nieuwejaar

Varamedlemmer for SP:
1. Linda Asbjørnsen
2. Frida Apall
3. Leidulf Sigmundstad

Varamedlemmer for Rødt, MDG og SV
1. Åsbjørn Fjelde Kleven, Rødt
2. Jan Andor Næss, MDG

Varamedlemmer for ansatterepresentantene
Linda Barka, vara for Nina Nordbø Helmikstøl
Helen Melby Fatland, vara for Bjørn Gisle Lyse
Birger Sandvik (NITO, vara for Ivar Nerhus