Administrasjonsutvalget

Adminstrasjonsutvalget skal ivareta kommunens interesser og ansvar i alle prinsipielle saker som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og alle ansatte i kommunen.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt tre representanter fra de ansatte.

Arbeidsgiverrollen er en del av politikernes styringsrolle rettet mot kommunen som organisasjon. Dette innebærer at politikerne skal forholde seg til de representantene som skal iverta de ansattes interesser. Dette i motsetning til ombudsrollen som er rettet mot innbyggerne i kommunen.

Utvalgets hovedoppgave er å vedta og påse at planer for det personalpolitiske området, som personalpolitisk plan, likestillingsplan, lønnspolitisk plan m.fl. blir fulgt opp.

Administrasjonsutvalget har vanligvis fire møter pr. år. Møtene holdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admisenteret, Jørpeland.

Administrasjonsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2015 - 2019:

Astrid Norland, KRF (leder)
Alf Henning Heggheim, SP (nestleder)
Irene Heng Lauvsnes, H
Kristoffer Amdal, H
Bjørn Aril Veland, KRF
Petter Korneliussen, FRP
Helge Steinsvåg, AP
Torhild Pedersen, AP
Jan Erik Brattelid, SV
Nina Nordbø, Fagforbundet
Bjørn Gisle Lyse, Utdanningsforbundet
Ivar Nerhus, Delta

Varamedlemmer Høyre, KRF, SP og Venstre
1. Erik Rydningen Nyman-Apelset, V
2. Elisabet Lerstøl Oftedal, H
3. Sveinung Fjelde, KRF
4. Camilla Rønnevik, SP, permisjon til juli 2019
5. Sveinung Langvik, H

Varamedlemmer FRP
1. Kenneth Eriksen Austrheim
2. Geir Heggland

Varamedlemmer AP
1. Leif Nieuwejaar
2. Wibecke Bøe Helland
3. Arvid Håheim
4. Karl Stokka

Varamedlemmer SV, MDG og BTN
1. Snorre Walde, BTN
2. Wenche Barka, MDG

Varamedlemmer for ansatterepresentantene
Linda Barka, Fagforbundet
Helen Melby Fatland, Utdanningsforbundet
Birger Sandvik, NITO


 


 

  

 


   

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 916 11 067
Mobil 916 11 067