Driftsbygning i landbruket

Driftsbygning i landbruket

Dette kan du søke om selv

  • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).
  • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Vi anbefaler at en tar kontakt med Landbruk v/ Trond Leirflåt for å avklare plassering, og sikre at nødvendige landbrukshensyn blir ivaretatt før søkand sendes kommunen.


Søke på egenhånd

Dette må du søke med hjelp fra kvalifisert foretak

Større driftsbygninger over 1000 m² bruksareal (BRA).