Frivillighetserklæring

Kommunestyret vedtok frivillighetserklæringen 30. april 2019. Frivillighetserklæringen er utarbeidet av et oppgaveutvalg bestående av innbyggere med bred erfaring innen frivillig arbeid og folkevalgte.

 

 

Denne har to mål

  • Gi et fundament for et forutsigbart, langsiktig og konstruktivt samspill mellom frivillig sektor, folkevalgte og kommunen
  • Ta vare på og motivere nåværende og rekruttere nye frivillige, i alle aldre.