Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Pårørende-strategi og handlingsplan

Pårørende-strategi og handlingsplan

Som pårørende i Strand kommune, ønsker vi at du skal føle deg trygg og forstått. Derfor har vi utviklet en egen pårørendestrategi og handlingsplan. Denne er laget for å sikre at du får den støtten og hjelpen du trenger.

familie i flere generasjoner som sitter sammen og holder rundt hverande. - Klikk for stort bildeDe fleste innbyggere i Strand kommune er eller vil i løpet av livet være pårørende.

 

Mål for pårørendearbeidet

Vi anerkjenner at de fleste av oss på et eller annet tidspunkt i livet vil være pårørende. Derfor er vårt mål å sikre at alle innbyggere opplever livskvalitet og mestring i hverdagen, uansett situasjon. Vi ser på pårørende som en verdifull ressurs, og vi jobber for at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Strategier for pårørendearbeid:

  • Å sørge for lett tilgjengelig og god informasjon til både pårørende og ansatte.
  • Tidlig identifisering og oppfølging av barn og unge som er pårørende.
  • Bedre informasjon, opplæring og veiledning til pårørende.
  • Gode rutiner for involvering, mulighet for medvirkning og oppfølging av pårørende.
  • Identifisering av pårørende med innvandrerbakgrunn.
  • Kompetanseheving blant ansatte om pårørendearbeid.
  • Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende.
  • Bedre oppfølging av etterlatte.

 

Sammen om pårørende

Vår pårørendestrategi og handlingsplan for 2023-2028, “Sammen om pårørende”, er utarbeidet i samarbeid med Pårørendesenteret. Arbeidsgruppen består av representanter fra kommunalområdene opplæring, levekår og omsorg. Pårørendestrategien ble endelig vedtatt i kommunestyret i juni 2023.

Vi er her for deg og din familie. Sammen skaper vi en bedre hverdag for pårørende i Strand kommune.