Pårørende-strategi

Pårørende-strategi

For at du som pårørende skal kunne oppleve forutsigbarhet i møte med ansatte i kommunen er det utarbeidet en egen pårørendestrategi og handlingsplan. 

familie i flere generasjoner som sitter sammen og holder rundt hverande. - Klikk for stort bildeDe fleste innbyggere i Strand kommune er eller vil i løpet av livet være pårørende.

Mål for pårørendearbeidet:

 • Innbyggerne skal oppleve livskvalitet og mestring i hverdagen den enkelte står i
 • Anerkjenne pårørende som en ressurs
 • Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre

Strategier for pårørendearbeidet:

 • Lett tilgjengelig og god informasjon til pårørende og ansatte
 • Tidlig identifisering og oppfølging av barn og unge som pårørende
 • Bedre informasjon, opplæring og veiledning til pårørende
 • Gode rutiner for involvering, mulighet for medvirkning og oppfølging av pårørende
 • Identifisere pårørende med innvandrerbakgrunn
 • Kompetanseheving blant ansatte om pårørendearbeid
 • Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende
 • Bedre oppfølging av etterlatte

Strategiene er utarbeidet slik at tiltakene som settes inn er rettet mot både innbyggere og ansatte. For at innbyggerne skal oppleve forutsigbarhet er det viktig at ansatte også har kompetanse om pårørendearbeid.

Sammen om pårørende, pårørendestrategi og handlingsplan 2023-2028 er utarbeidet sammen med Pårørendesenteret. Arbeidsgruppen som har jobbet med strategien er satt sammen av representanter fra kommunalområdene opplæring, levekår og omsorg. Pårørendestrategien ble endelig vedtatt i kommunestyret juni 2023.