Styrer, råd og utvalg 2019 -2023

Styrer, råd og utvalg 2019 -2023

I kommunestyremøte 02.10.2019 ble Irene Heng Lauvsnes fra Høyre valgt til ordfører i Strand kommune - Bjørn Aril Veland fra Kristelig Folkeparti ble valgt til varaordfører. 

I tillegg ble det valgt formannskap, kontrollutvalg og andre faste utvalg, styrer og råd for denne valgperioden. Det ble også valgt medlemmer til ulike interkommunale selskap, aksjeselskap og stiftelser hvor kommunen er involvert. 

Oversikt over styrer, råd og utvalg 2019 - 2023 (PDF, 270 kB)