Ungdomslos

Ungdomslos

Ungdomslos er ett tilbud for ungdom mellom 14 (8. klasse)-25 år som ønsker hjelp til å fullføre utdanningen sin. Ungdomslosen samarbeider med foreldre/foresatte, skole og andre aktører. 

Hva gjør ungdomslos

Ungdomslos er ett tilbud for ungdom mellom 14 (8. klasse)-25 år som ønsker hjelp til å fullføre utdanningen sin. Oppgaven til ungdomslosen er å opprette ett samarbeid med ungdommen som kan bidra til å støtte ungdommene slik at de kan få mindre fravær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen.

Ungdomslosen vektlegger at ungdommene får tett oppfølging alt etter deres ressurser og behov. Det er viktig at ungdommene opplever både trygghet og forutsigbarhet i kontakten med losen, og det er betydningsfullt at kontakten skal være åpen og ærlig. 

 

Hva kan vi bidra med

Ungdomslosen kan bidra med ulike tjenester som for eksempel:

  • Vekking om morgenen for å komme seg på skolen
  • Bli med ungdommen i møter med ulike instanser
  • Råd og veiledning
  • Legge til rette for økt tilhørighet på skole og fritid
  • Legge til rette for aktivitet
  • Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører.
  • Eller hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for at de skal oppleve sin hverdag som god.


En ungdomslos skal hjelpe ungdom når de selv ønsker det og kan møte ungdommen på dens arena, samt være tilstede når ungdommen trenger noen å snakke med. 

Målgruppen er ungdom som kan gjennomføre ett ordinært skoleforløp, men som er i ferd med å utvikle ett bekymringsfullt skolefravær.


Kontakt

Du kan ta kontakt med Los via mail:

ann-christin.brekke.kokaas@strand.kommune.no

eller telefon: 400 31 512.

Du kan også ta kontakt med Los gjennom skolen.