Vegvedlikehold

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger, fortau og sykkel og gangstier. (Fylkeskommunene sørger for fylkesveier, staten for riksveiene.) Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Vedlikeholdet omfatter

  • Kjørebane 
  • Fortau, sykkel- og gangstier
  • skråninger og dreneringssystem

 

Vedlikeholdet kan omfatte

  • feiing og renhold 
  • fjerning av søppel 
  • klipping av vegetasjon 
  • veioppmerking og skilting 
  • brøyting og strøing om vinteren 

 

Gjeldende vegnorm for Strand kommune. Strand kommune sin vegnorm er utarbeidet i et samarbeid med Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp. Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time kommmuner. På side 79 i vegnormen finnes regler som kun gjelder for Strand kommune.
 

Gudmund Selvær
Fagleder samferdsel
E-post
Telefon 936 55 497
Mobil 936 55 497