Seksjonering og reseksjonering

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Seksjonering og reseksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benytter du denne tjenesten. 

Hva gjør du som kunde:
Fyll ut begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering i 2 eksemplarer. Skjemaet kan kjøpes hos bokhandler eller lastes ned fra denne siden. Be om forhåndskonferanse for gjennomgang og hjelp til utfylling av begjæringen.

 

Hva gjør kommunen:
Kontrollerer, registrerer søknaden og tilrettelegger for seksjonering.
Når alt er klargjort, vil begjæringen bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

 

Hvilke krav stilles:
At riktig utfylt skjema og nødvendige vedlegg er sendt inn.

 

Hvilke skjema benyttes:
Søknad om seksjonering

 

Søknad om reseksjonering

 

Behandlingstid:
Normalt 1-2 måneder. Saksbehandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden har mangler, eller at byggesak og/eller arealplan har merknader til søknaden.

 

Gebyr:
Prisliste