Fjelltun skole

 Fjelltun skole har ca 300 elever fordelt på 5. -7. klassetrinn. Skolen ligger på Jørpeland i Strand kommune.

Telefon til skolen er 51742600

Fra høsten 2022 blir Resahaugen skole slått sammen med Fjelltun skole. Dette skoleåret blir en overgangsfase. Vi har allerede nå felles ledelse på de to skolene. Gerd Næss Barka er rektor. Videre er vi tre avdelingsledere med hvert vårt ansvarsområde. Brit Valheim: Resahaugen 1.-4. trinn, Eva Kristin Kolstø: Fjelltun 5. + halve 7.trinn. Klara Strand Halsne: Bjørheimsbygd 6.trinn + halve 7.trinn.

Allerede nå kommer vi til å slå sammen hjemmesidene våre. I en tid framover vil siden litt etter litt bli revidert til en samlet side for hele 1. - 7.trinn. 

Skolene våre er i en spennende prosess. Vi gleder oss til å flytte inn i nye flotte lokaler. Og vi tror det blir en god løsning å få hele barneskolen under samme paraply.

Adresse

Fjelltunvegen 45

4103 Jørpeland