Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Fjelltun skole

Fjelltun skole

Fjelltun skole er en barneskole med elever fra 1.-7. trinn. Det er ca. 730 elever på skolen, og fire til seks klasser pr. trinn.

Det er i overkant av 100 ansatte ved Fjelltun skole. Fjelltun SFO er en del av skolen.

Høsten 2022 flyttet det som før var Resahaugen skole 1.- 4. og Fjelltun 5. – 7. inn sammen i ny flott skole. De to skolene som før var naboer er nå sammenslått og bærer navnet Fjelltun skole. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til den nye flerbrukshallen på Jørpeland. Mellom skolen og flerbrukshallen er det et flott uteområde. Skolen ligger sentralt til på Jørpeland med kort avstand til Jørpeland ungdomsskole. Rektor er Gerd Næss Barka. 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 51 74 26 00

 

Virksomhetsleder/rektor: Gerd Næss Barka

 

SFO - leder: Helena Windingstad

Ansatte ved skolen

Rektor: Gerd Næss Barka

Avdelingsleder 1. - 4. trinn: Klara Strand Halsne

Avdelingsleder 5. - 7. trinn: Eva Kristin Kolstø

SFO-leder: Helena Windingstad

Kontor-koordinator: Gunn Rygh

Kontor-medarbeider: Lene Bjørkhaug

Sosiallærer 1. - 4. trinn: Kjersti Kristensen

Sosiallærer 5. - 7. trinn: Solveig Barka

Spes.ped.leder 1. - 4. trinn: Rebekka Eie

Spes.ped.leder 5. - 7. trinn: Bente Fiskå

Trinnleder 1. trinn: Margrethe Barka

Trinnleder 2. trinn: Sigrid Selsvik

Trinnleder 3. trinn: Sandra Ravndal

Trinnleder 4. trinn: Mette Steensen

Trinnleder 5. trinn: Lena Kristin Amdal Holmgren

Trinnleder 6. trinn: Malin Lundmann

Trinnleder 7. trinn: Anne Øyen Gjerde

Samarbeid hjem-skole

FAU - Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg 
 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlem av skolen sitt foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevene sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Leder for FAU 2023/2024 er Gaute Garsjø

Fjelltun-FAU-MØTE-25.01.2024 (PDF, 201 kB)

Fjelltun-FAU-MØTE-21.03.24 (PDF, 260 kB)

20240321 FAU Møte Fjelltun (PDF, 928 kB)

SU - Samarbeidsutvalget


Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten avgjøringsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og avgjøringsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre ansatte og to representanter fra kommunen, der rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringslova § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen. 

 

Foreldrerepresentanter: 

Gaute Garsjø

Anita Ellefsen Hus

Cecilie Vatland Eie

Jeanine Svensen

Kjell Evensgård

Mette Wikstrøm

Åshild Rønneberg

 

Skolen:

Sigrid Selsvik

Solveig Barka

Ann Marie Sigmundstad Jacobsen

 

Elevråd:

Peder August L. Berge

Odin J. Næss

 

Politisk representant:

Bjørn Sølve Barka

 

Referat SU 6.12.23 (PDF, 115 kB)

Referat fra samarbeidsutvalg 25.01.2024 (PDF, 131 kB)

SMU - Skolemiljøutvalget

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldra, slik at de er i flertall.

 

KFU - Kommunalt foreldreutvalg 
 

Alle skolene i Strand kommune har nylig startet opp et kommunalt FAU (KFU). KFU representerer alle foreldreutvalgene i kommunen, og det er leder og nestleder fra foreldreutvalgene som deltar. 

Referat KFU 6.12.23 (PDF, 63 kB)

Referat KFU 23.2.24 (PDF, 94 kB)

Referat KFU 8.4.24 (PDF, 31 kB)

 

Les mer om samarbeidet mellom skole og hjem her. 
 

Til deg som skal begynne på første trinn

November: Alle nye førsteklassinger skrives digitalt inn på skolen via et tilsendt innskrivingsskjema i Digipost.

Desember: Skoleplass blir bekreftet. De som tar imot skoleplass på andre skoler (friskoler/privatskoler) må huske å takke nei til plass på Fjelltun skole. 

Februar-april: Overgangsmøter mellom barnehagene og Fjelltun skole

Mai: Foreldremøte med info om skolestart tirsdag 7. mai kl 18.00. 

Gruppelister med kontaktlærer sendes ut etter 17. mai.

Juni:  13. juni: Besøksdag på Fjelltun skole - barnehagene kommer på besøk og barna får møte kontaktlærer og de andre barna i sin gruppe.

August: Skolestart: Torsdag 15. august 2024 (Info om oppstart blir lagt på hjemmesiden).

 

Start og sluttid ved skolen
Skoletid Fjelltun skole
Ukedag 1. - 4.trinn 5. - 7.trinn
Mandag 08:15-12:10 08:15-12:10
Tirsdag 08:15-14:00 08:15-14:00
Onsdag 08:15-14:00 08:15-14:00
Torsdag 08:15-11:00 08:15-14:00
Fredag 08:15-14:00 08:15-14:00
Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten at det tas hensyn til lengden på skoleveien.

Les mer om skoleskyss her.

Her finner du de enkelte skoleskyssrutene. 

 

Hvordan logge inn i IST?

Innlogging IST for foresatte

Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

Innlogging IST for elever

Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

Innlogging IST for lærere

Gerd Næss Barka
Rektor/leder
E-post
Mobil 97 68 83 17

Adresse

Fjelltunvegen 45

4103 Jørpeland