Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt kommunedirektøren og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Sekretariatet har også ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen

Ti politiske partier er representert i kommunestyret i Strand i perioden 2019-2023.

I tillegg til kommunestyregruppene, har også partiene en egen partiorganisasjon, de fleste med egne nettsider.