Fjerning av skiltløse biler

Fjerning av skiltløse biler

Strand kommune har rutine på at biler som blir hensatt på offentlig sted/parkeringsplasser vil bli tauet bort.

Fjerning av biler

Biler som er hensatt langs veg eller offentlig areal uten tilgjengelig skilt/karosserinummer, vil

grå bil uten nummerskilt forlatt på parkeringsplass. - Klikk for stort bilde

blir fjernet. Dersom bilen ikke blir hentet fra inntauingsplass innen rimelig tid, blir bilen sendt til resirkulering. 

Hente ut tauet bil

For å hente ut inntauet bil, kan eier ringe vakttelefon samferdsel på 477 03 730.