Kulturkontoret

Kulturkontoret administrerer kulturarbeidet i kommunen. Dette omfatter, bibliotek, kulturformidling til barn og ungdom, kino, kulturskole, frivilligsentral, tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, utlån og utleie av idretts- og kulturanlegg, kunst- og musikkformidling, friluftslivssaker og kulturtilbud til funksjonshemmede.

Kulturadministrasjonen har kontorer i Rådhuset, Jørpeland, tlf. 5174 3000. Kino, bibliotek og Strand Frivilligsentral finner du i Torghuset på Jørpeland.

Ansatte:

Kultursjef: Åshild Hus (51 74 30 26)

Biblioteksjef: Kathrine Vik (51 74 31 50)

Kinosjef: Roger Nybroen (51 74 30 27)

Kulturskolerektor: Synnøve Nygård (51 74 30 37)

Kulturskoleinspektør: Asbjørn Voster (51 74 30 29)

Kulturkonsulent: Reidunn Lea Botnehagen (51 74 30 28)

Frivilligsentralen: Heidi Rygh Bowitz (51 74 31 55)

Konsulent: Unni Katrine Petersen (51 74 30 69)

Fritidsleder, ungdom: Jan Erik Brattelid

Miljøarbeider, ungdom: Åsbjørn Fjelde Kleven

Teknisk: Jonathan Charles Hall