Kulturkontoret

Kulturkontoret administrerer kulturarbeidet i kommunen. Dette omfatter, bibliotek, kulturformidling til barn og ungdom, kino, kulturskole, frivilligsentral, tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, utlån og utleie av idretts- og kulturanlegg, kunst- og musikkformidling, friluftslivssaker og kulturtilbud til funksjonshemmede.

Kulturadministrasjonen har kontorer i Rådhuset, Jørpeland.

Kino, bibliotek og Strand Frivilligsentral finner du i Torghuset på Jørpeland.

Ansatte:

Kultursjef: Åshild Hus (918 17 728)

Biblioteksjef: Kathrine Vik (476 78 960)

Kinosjef: Roger Nybroen (924 18 430)

Kulturkonsulent: Reidunn Lea Botnehagen (475 10 147)

Frivilligsentralen: Ole Næss (934 86 199)

Konsulent: Unni Katrine Petersen (922 38 709)

Fritidsleder, ungdom: Jan Erik Brattelid (474 51 022)

Miljøarbeider, ungdom: Åsbjørn Fjelde Kleven

Teknisk: Jonathan Charles Hall