Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Dagsenter for personer med demens

Dagsenter for personer med demens

Det lille dagsenteret – et dagsenter for personer med demens. Det lille dagsenteret vil jobbe for å gi deg mening, mestring og gode opplevelser. 

 

Hvem kan få tilbud om plass på ved “Lille dagsenter”?

  • Du som har demenssykdom eller kognitiv svikt.
  • Tilbudet kan gis som avlastning for pårørende.

 

Hva kan tilbudet inneholde?

  • Du kan få plass på dagsenter fra en til fem hverdager i uken. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet.
  • Dagsentrene er åpne på dagtid fra 9-14.
  • Tilbud om måltid og ernæringsveiledning.
  • Aktivitets- og kulturtilbud.
     

Du kan få tilbud om transport ved behov.

Hva koster det?

Satsene finner du i kommunens prisliste.

Dagsenter gitt som avlastning er gratis.

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontakt Lille dagsenter

Lille dagsenter er plassert på Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter.

Lille dagsenter tlf: 913 54 560
Avdelingsleder tlf: 948 38 816

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).