Voksne som pårørende

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Selv om helsepersonell har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende.

Helsepersonell kan for eksempel gi generell informasjon som:


•    Kontaktinformasjon til helsetjenesten
•    Rutiner, ansatte og tilbud
•    Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
•    Lovverk, saksbehandling og rettigheter
•    Tilbud til pårørende, barn og voksne
•    Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
 

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende eller ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. 


Helsenorge.no har en side med nyttig informasjon om pårørendes rettigheter og andre steder pårørende kan få hjelp og veiledning.


Pårørende til pasienter og brukere i Strand kommune.

Når en som står deg nær får tjenester i Strand kommune, er det først og fremst denne pasientens/brukerens personell i virksomheten du forholder deg til. Pårørendekoordinator kan også kontaktes for råd og veiledning (nina.notvik@strand.kommune.no / 47 47 58 56)
Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr både lokal og landsdekkende tjenester til pårørende og fagfolk.