Fysioterapi

Fysioterapitjenesten inngår som en del av helse tilbudet i Strand kommune.

Hva kan vi hjelpe med?
  • Undersøkelse
  • Motorisk vurdering
  • Behandling og oppfølging av tiltak
  • Gruppetrening
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Forebyggende arbeid
Målgruppe

Personer som har, eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade. Hovedgruppene er

  • barn og unge fra  0-16 år
  • eldre over 67 år
  • brukere med funksjonshemming hvor det i større grad er nødvendig med tverrfaglig samarbeid
  • personer mellom 16 og 67 går vanligvis til behandling hos private fysioterapeuter.

Fordelingen i aldersgrupper mellom kommunale og private er ikke absolutt og avgjøres først og fremst av den aktuelle problemstillingen.

Strand har kommunal fysioterapeut med kompetanse på lymfedrenasje, det er et tilbud til personer 16-67 år også.
 

Egenandel

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapi. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Transport

Dersom du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan nyttiggjøre deg av egen transport eller offentlig transport har du mulighet for å få drosjetransport til og fra behandling. Dette må avgjøres i samarbeid med din fysioterapeut.

Barn under 16 år har i disse tilfeller rett på gratis transport. Voksne og barn over 16 år må betale egenandel på drosje i henhold til frikortsgrensen til NAV.

Hvordan kontakte oss

Du kan henvende deg direkte til oss via telefon: 51 74 24 40 eller ved å sende inn et henvisningskjema.

Kontorene er i underetasjene på Jonsokberget inngang 4b.

Venteliste

På grunn av stort påtrykk på tjenestene må vi operere med ventelister og prioritering av sakene. Du vil derfor fortløpende bli satt på venteliste og du vil motta muntlig tilbakemelding fra oss. Akuttsaker prioriteres fortløpende (fare for liv/ helse).

På grunn av stor pågang på den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten klarer vi dessverre ikke å overholde ventetiden som er fastsatt i prioriteringsnøkkelen (PDF, 258 kB). Per juni 2021 er det ca. 150 saker på ventelisten og ca. 100 av disse går til avvik. Det fører at saker som etter prioriteringsnøkkelen skal vente i 1 måned (prioritet 3), nå må vente i 5-6 måneder.

Fysioterapeuter

Torhild Hauge Dahl
Avdelingsleder og fysioterapeut barn
Tlf: 51 74 24 44/ mobil: 911 98 016
Torhild.hauge.dahl@strand.kommune.no

Eline Øidvin
Fysioterapeut, voksne
Hovedtillitsvalgt Norsk fysioterapeut forbund og verneombud
Tlf 51 74 24 40/ mobil: 990 92 630
Eline.oidvin@strand.kommune.no

Marte Bekk
Fysioterapeut
Mobil: 902 66 447
marte.bekk@strand.kommune.no
Vikar

Synnøve Solberg Tokerud
Fysioterapeut, barn
Tlf: 51 74 24 45/ 911 08 656
Synnove.tokerud@strand.kommune.no

Turnusfysioterapeut
Tlf: 51 74 24 46/mobil:905 85 392

 

Åpningstider

Åpent fra kl 08:00 - 15:30 mandag - fredag.

Adresse

Jonsokberget 4 B

4100 Jørpeland

Kart