Fysioterapi

Åpent fra kl 08.00 - 15.30 man - fre.

Kontorene er i underetasjene på Jonsokberget.

fysio - Klikk for stort bilde

Fysioterapitjenesten inngår som en del av helse tilbudet i Strand kommune. Tjenesten bidrar med:

 • Undersøkelse
 • Motorisk vurdering
 • Behandling og oppfølging av tiltak
 • Gruppetrening
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende arbeid
   

Målgruppe

Personer som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade. Hovedgruppene er;

 • barn og unge fra  0 - 16 år
 • eldre over 67 år
 • brukere med funksjonshemming hvor det i større grad er nødvendig med tverrfaglig samarbeid.

Personer mellom 16 og 67 går vanligvis til behandling hos private fysioterapeuter.

Fordelingen i aldersgrupper mellom kommunale og private er ikke absolutt og avgjøres først og fremst av den aktuelle problemstillingen.
 

Egenandel

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapi. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
 

Transport

Dersom du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan nyttiggjøre deg av egen transport eller offentlig transport har du mulighet for å få drosjetransport til og fra behandling. Dette må avgjøres i samarbeid med din fysioterapeut.

Barn under 16 år har i disse tilfeller rett på gratis transport. Voksne og barn over 16 år må betale egenandel på drosje i henhold til frikortsgrensen til NAV. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapitjeneste
Jonsokberget 4 B Postboks 115
4100 Jørpeland
E-post :
Telefon
: 51 74 24 40

Se også