Fysioterapi

Sentralbord tlf: 51742440

Åpent fra kl 08.00 - 15.30 man - fre.

 

 

 

 

fysio - Klikk for stort bilde Hva gjør vi?

Fysioterapitjenesten inngår som en del av helse tilbudet i Strand kommune. Tjenesten vår bidrar med:

  • Undersøkelse
  • Motorisk vurdering
  • Behandling og oppfølging av tiltak
  • Gruppetrening
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Forebyggende arbeid

 

Hvem behandler vi?

Personer som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade. Hovedgruppene er;

  • barn og unge fra  0 - 16 år
  • eldre over 67 år
  • brukere med funksjonshemming hvor det i større grad er nødvendig med tverrfaglig samarbeid.

 

Personer mellom 16 og 67 går vanligvis til behandling hos private fysioterapeuter.

Fordelingen i aldersgrupper mellom kommunale og private er ikke absolutt og avgjøres først og fremst av den aktuelle problemstillingen.

 

Hva koster det?

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapi. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

 

Hvem er vi?
 

Per Braaten

Ansvar: Leder fysio-og ergoterapi, fysioterapi på rehabiliteringsavd. og for eldre over 67 år.

Sted: Jonsokberget 4 b, tlf 51742443

Mob 98005811

Mail: per.braaten@strand.kommune.no

 

Eline Øidvin

Ansvar: Eldre over 67 år, fysioterapi på rehabiliterigsavd.

Sted: Jonsokberget 4 b, tlf 51742438


Synnøve Tokerud 

Ansvar: Barn 0-16 år

Sted: Jonsokberget 4 b, tlf 51742445

mob 91108656


Torhild Hauge Dahl

Ansvar: Barn 0-16 år

Sted: Jonsokberget 4 b, tlf 51742444

mob 91198016


Turnus kandidat

Sted: Jonsokberget 4 b, tlf 51742446

mob 90585392

 

Trenger du transport til fysio.?

Dersom du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan nyttiggjøre deg av egen transport eller offentlig transport har du mulighet for å få drosjetransport til og fra behandling. Dette må avgjøres i samarbeid med din fysioterapeut.

Barn under 16 år har i disse tilfeller rett på gratis transport. Voksne og barn over 16 år må betale egenandel på drosje i henhold til frikortsgrensen til NAV. 

Fant du det du lette etter?

Per Braaten

Virksomhetsleder
Telefon : 51 74 24 43
Mob: 980 05 811
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også