Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Se politiske møter på nett, se møtekalender, styrer, råd og utvalg.

Alt om politikk

Aktuelt fra Strand

 • 22.06.2018 Høring – Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 2018-2022
  Strand kommunes første kulturminneplan legges nå ut på høring. Et stort arbeid er lagt ned av en gruppe sammensatt av administrativt ansatte og historisk interesserte innbyggere i kommunen. Vi ser...
 • 21.06.2018 Skogsommerkveld
  Ytre Ryfylke skogeigarlag i Forsand, Strand og Hjelmeland arrangerer sommerskogkveld for heile familien.
 • 20.06.2018 Badevannskvalitet 18. juni 2018
  Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Jørpelandsholmen, Nordlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau og Vostervatnet.
 • 15.06.2018 St. hans-feiring på Jørpelandsholmen
  Lørdag 23. juni blir det St.hans feiring på Jørpelandsholmen.

Aktivitetskalender