Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Strand kommune måler jevnlig kvaliteten av badevann på utvalgte badesteder fra juni til august. Vi måler Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) for å avgjøre hvor bra kvaliteten på vannet er. 

Første måling for juni 2024 vil snart bli gjennomført. 

TKB er bakterier som stammer fra tarmkanalen til mennesker eller varmblodige dyr. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml.

Badekvalitet er fordelt slik:

  • Utmerket (under 100 TKB/100 ml.)
  • OK (100-1000 TKB/100 ml.)
  • Dårlig, bading frarådes (over 1 000 TKB/100 ml.)

 

Resultatene er i stor grad avhengig av vær- og strømforholdene, men er også avhengig av lokal forurensing som f. eks fra hester og hunder.

Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Rett etter et kraftig regnbyer er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder.

Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet. 

Om en prøve skulle vise et dårlig resultat har vi rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. 

Les mer om kontroll av badevannskvalitet hos FHI.