Skjenkebevilling for enkeltanledninger

Skjenkebevilling for enkeltanledninger

For åpne arrangementer som for eksempel konserter, venners venners fest, åpne julebord og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkeltstående anledning.

Hvem kan få skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Det følger av kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken at:
Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge.

Vilkår

  • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
  • Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).
  • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
Søknad

For søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning må det sendes egen søknad som inneholder opplysninger om arrangementet, tid og sted. Hvem som er styrer og stedfortreder, tegning over området, samt informasjon om vakthold.

Vedlegg

  • Legitimasjon

 

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt anledning blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis to uker for søknad om ambulerende bevilling for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ina Nessa Høyland
Arkivmedarbeider
E-post
Telefon 45 61 54 67
Mobil 93 61 47 84