Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Alle arealinnspill

Alle arealinnspill

Innspill til kommuneplanens arealdel 2024 – 2036.

Innspill tilknyttet gårds- og bruksnummer eller sjøareal
Tittel Publisert Type
63_45 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_45 Innspill samlet.pdf
63_55 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_55 Innspill samlet.pdf
63_13 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_13 Innspill samlet.pdf
63_5 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_5 Innspill samlet.pdf
61_10 og 2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61_10 og 2 Innspill samlet.pdf
63_76 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_76 Innspill samlet.pdf
63_163 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_163 Innspill samlet.pdf
64_3 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64_3 Innspill samlet.pdf
64_2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64_2 Innspill samlet.pdf
68_1, 6 og 17 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 68_1, 6 og 17 Innspill samlet.pdf
69_30 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 69_30 Innspill samlet.pdf
65_2 og 6 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 65_2 og 6 Innspill samlet.pdf
108_10 og 12 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 108_10 og 12 Innspill samlet.pdf
Akvakulturanlegg Grieg Seafood Rogaland AS_Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakulturanlegg Grieg Seafood Rogaland AS_Innspill samlet.pdf
Akvakulturanlegg Ryfish AS_Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakulturanlegg Ryfish AS_Innspill samlet.pdf
Akvakulturanlegg Sterling White Halibut AS_Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakulturanlegg Sterling White Halibut AS_Innspill samlet.pdf
Akvakulturanlegg Bremnes Seashore AS_Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakulturanlegg Bremnes Seashore AS_Innspill samlet.pdf
Sjøområder og øyer_Innspill samlet_Fjord Expedition AS

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøområder og øyer_Innspill samlet_Fjord Expedition AS.pdf
10_4 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_4 Innspill samlet.pdf
10_2 og 4 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_2 og 4 Innspill samlet.pdf
10_12 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_12 Innspill samlet.pdf
7_1 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7_1 Innspill samlet.pdf
104_5 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 104_5 Innspill samlet.pdf
10_15 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_15 m.fl. Innspill samlet.pdf
67_2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 67_2 Innspill samlet.pdf
10_20 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_20 Innspill samlet.pdf
12_5 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12_5 Innspill samlet.pdf
10_14 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_14 Innspill samlet.pdf
10_13 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_13 Innspill samlet.pdf
13_97 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_97 Innspill samlet.pdf
13_43 og 115 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_43 og 115 Innspill samlet.pdf
13_4 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_4 Innspill samlet.pdf
13_130 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_130 Innspill samlet.pdf
14_15 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14_15 m.fl. Innspill samlet.pdf
15_1 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15_1 Innspill samlet.pdf
16_22 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_22 Innspill samlet.pdf
16_2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_2 Innspill samlet.pdf
16_38 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_38 m.fl. Innspill samlet.pdf
16_520 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_520 m.fl. Innspill samlet.pdf
16_521 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_521 m.fl. Innspill samlet.pdf
16_48 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_48 Innspill samlet.pdf
21_3 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21_3 Innspill samlet.pdf
16_224 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_224 Innspill samlet.pdf
25_14 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25_14 Innspill samlet.pdf
25_34 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25_34 Innspill samlet.pdf
31_29, 31, 38 og 54 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31_29, 31, 38 og 54 Innspill samlet.pdf
27_1 og 10 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27_1 og 10 Innspill samlet.pdf
31_1 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31_1 Innspill samlet.pdf
32_5 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_5 Innspill samlet.pdf
32_1_Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_1_Innspill samlet.pdf
32_4 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_4 Innspill samlet.pdf
32_15 (1) Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_15 (1) Innspill samlet.pdf
38_4 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38_4 Innspill samlet.pdf
32_253 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_253 Innspill samlet.pdf
42_26 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42_26 m.fl. Innspill samlet.pdf
42_172 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42_172 Innspill samlet.pdf
41_43 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41_43 Innspill samlet.pdf
44_8 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_8 Innspill samlet.pdf
44_7, 636 og 581 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_7, 636 og 581 Innspill samlet.pdf
42_24 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42_24 Innspill samlet.pdf
43_90 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43_90 Innspill samlet.pdf
44_475 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_475 Innspill samlet.pdf
43_6 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43_6 Innspill samlet.pdf
49_26, 81 og 256 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49_26, 81 og 256 Innspill samlet.pdf
49_240 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49_240 Innspill samlet.pdf
49_703 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49_703 m.fl. Innspill samlet.pdf
45_6 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 45_6 Innspill samlet.pdf
44_613 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_613 Innspill samlet.pdf
50_8 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 50_8 Innspill samlet.pdf
49_708 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49_708 Innspill samlet.pdf
47_61 m.fl. Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 47_61 m.fl. Innspill samlet.pdf
53_27, 229, 244, 243 og 43 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53_27, 229, 244, 243 og 43 Innspill samlet.pdf
54_2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 54_2 Innspill samlet.pdf
55_2 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55_2 Innspill samlet.pdf
55_23 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55_23 Innspill samlet.pdf
57_55 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 57_55 Innspill samlet.pdf
44_7 Innspill samlet

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_7 Innspill samlet.pdf
32_15 (2) Innspill samlet

17.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_15 (2) Innspill samlet.pdf
11_11 _Samlet_innspill

20.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_11 _Samlet_innspill.pdf
61_1_20 Innspill samlet

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61_1_20 Innspill samlet.pdf
2_1 og 3 Innspill samlet

31.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2_1 og 3 Innspill samlet.pdf
63_32 Innspill samlet

31.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63_32 Innspill samlet.pdf
61_10 og 2 Innspill samlet

12.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61_10 og 2 Innspill samlet.pdf
11_4 Innspill samlet

22.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_4 Innspill samlet.pdf
56_12 m.fl. Innspill samlet

22.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56_12 m.fl. Innspill samlet.pdf
56_11 Innspill samlet

22.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56_11 Innspill samlet.pdf
44_918, 301 og 302 Innspill samlet

17.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_918, 301 og 302 Innspill samlet.pdf
53_349 Innspill samlet

01.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53_349 Innspill samlet.pdf
6_19 Innspill samlet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6_19 Innspill samlet.pdf
16_327 Innspill samlet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_327 Innspill samlet.pdf
16_1 Innspill samlet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_1 Innspill samlet.pdf
44_497, 176 og 171_Innspill samlet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_497, 176 og 171_Innspill samlet.pdf
61_1_20 Innspill samlet

26.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61_1_20 Innspill samlet.pdf

 

Andre innspill KPA
Tittel Publisert Type
Innspill samlet_Eldrerådet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Eldrerådet.pdf
Innspill samlet_Flyttbare utleie enheter

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Flyttbare utleie enheter.pdf
Innspill samlet_Gruppen Leve hele livet

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Gruppen Leve hele livet.pdf
Innspill samlet_hyttestørrelse 1

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_hyttestørrelse 1.pdf
Innspill samlet_hyttestørrelse 2

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_hyttestørrelse 2.pdf
Innspill samlet_hyttestørrelse 3

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_hyttestørrelse 3.pdf
Innspill samlet_Naturvernforbundet i Strand

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Naturvernforbundet i Strand.pdf
Innspill samlet_Rådet for aldersvennlig Norge

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Rådet for aldersvennlig Norge.pdf
Innspill samlet_Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf
Innspill samlet_Strand bondelag

24.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill samlet_Strand bondelag.pdf
44_497 m.fl. Innspill samlet

15.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44_497 m.fl. Innspill samlet.pdf
Helikopterstøy på Flor & Fjære og Sør-Hidle_Innspill samlet

15.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helikopterstøy på Flor & Fjære og Sør-Hidle_Innspill samlet.pdf
Innspill Rogaland brann og redning_ny brannstasjon

15.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill Rogaland brann og redning_ny brannstasjon.pdf
Forklaring bruk av sjøareal_Stein Mekaniske

17.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forklaring bruk av sjøareal_Stein Mekaniske.pdf
Innspill IVAR IKS

16.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill IVAR IKS.pdf

 

Innspill mottatt etter frist
Tittel Publisert Type
11_3 Innspill samlet

17.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_3 Innspill samlet.pdf
32_5 Innspill samlet

17.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32_5 Innspill samlet.pdf
55_12 Innspill samlet

17.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55_12 Innspill samlet.pdf
62_243 Innspill samlet

17.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 62_243 Innspill samlet.pdf

 

Tilbake til side om arealstrategi og innspill.