Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

Beskrivelse


Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om
  • tankens størrelse 


  • konstruksjon 


  • korrosjonsbeskyttelse 


  • alder 


  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommenDet skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet.Det kan bli forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020.


Målgruppe


Huseiere/grunneiere


Kriterier


Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.


Veiledning


Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på "gule sider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 


Oppdatert

30.11.2015 16:23