Byggesak

Byggesak

Tjenesten omfatter behandling av byggesaker, herunder nybygg, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring, rivning, tekniske anlegg og installasjoner, forstøtningsmurer, skilt og reklame.
Videre behandles foretaksgodkjenning.
For disse tjenestene vil det bli innkrevd saksbehandlingsgebyr slik det fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Tjenesten gir råd og veiledning i forbindelse med de nevnte sakene og vil kunne svare på om et tiltak krever søknad, eller om det er unntatt fra søknadsplikt. Dersom kunden ønsker det, avholdes det forhåndskonferanse med saksbehandler.

Kurante saker avgjøres av administrasjonen, dispensasjoner og større saker avgjøres politisk i Forvaltningsutvalget.

Artikkelliste

Viser 11-17 av 17 artikler, side 2 av 2
Ingeborg Sedberg Eie
E-post
Telefon 45 61 73 03
Mobil 45 61 73 03