Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Søknad om endring av akvakulturlokaliteten Hidlekjerrringa i Strand kommune

Bremnes Seashore AS søkjer om løyve til å endre anleggskonfigurasjonen for lokaliteten 33797 Hidlekjerringa vest for Tau.

Endringa inneber utsett av ei ny fortøyingsramme med storleiken 120x120 meter og ringmerd med omkrins på 200 meter på sørsida av dei eksisterande rammefortøyingane og tilsvarande på nordsida dei eksisterande fortøyingane. Det blir også søkt om ny posisjon for fôrflåten. Nokre av fortøyingane kjem inn i Stavanger kommune sitt sjøareal. Rogaland Fylkeskommune, Næringsavdelingen føretek saksbehandlinga. Kommunen er uttaleinnstans etter plan- og bygningslova. Kommunane Strand og Stavanger har gjeve løyve til tiltaket etter plan- og bygningslova.

 

Vedlegg 2 søknadskart (PDF, 5 MB)

Vedlegg 3 følgjeskriv (PDF, 4 MB)

Vedlegg 4 løyve Strand kommune (PDF, 638 kB)

Vedlegg 5 løyve Stavanger kommune (PDF, 419 kB)

Vedlegg 6 konsekvensutgreiing (PDF, 7 MB)

Vedlegg 7 lokalitetsundersøking (PDF, 5 MB)

Vedlegg 8 forundersøking (PDF, 5 MB)

Vedlegg 9 resipientanalyse B 2020 (PDF, 19 MB)

Vedlegg 10 resipientanalyse B 2019 (PDF, 24 MB)

Vedlegg 11 resipientanalyse C (PDF, 5 MB)

Vedlegg 18 marin overvaking Rogaland årsrapport 2017 (PDF, 26 MB)

Vedlegg 19 søknadsskjema (PDF, 3 MB)

Merknader til søknaden rettast til Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland, eller e-post , innen 17. desember 2020.