Alle har rett på en trygg og lovlig bolig

Kontroll av bygningstegninger - Klikk for stort bilde

I 2023 har Strand kommunen økt fokus på tilsyn med leiligheter og hybler i Strand.  Slike tilsyn er blant de prioriterte tilsynsområdene etter plan- og bygningsloven og i september vil kommunen delta på den nasjonale kampanjen som setter fokus på at alle har rett på trygge og lovlige boforhold.

Les om kampanjen her: Trygge og lovlige boforhold for alle - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Kommunens tilsyn vil gjennomføres i samarbeid med Rogaland brann og redning og et særlig fokus vil være rettet mot kravene til brannsikkerhet og rømningsveier. Tematikken er aktuell også i Strand kommune siden leiemarkedet er presset og mange har behov for å leie bolig. Når forholdene ligger slik an, kan det for enkelte huseiere være fristende å ta noen snarveier når det gjelder etablering av areal for utleie uten forutgående søknad etter plan- og bygningsloven. Slike ulovligheter har kommunen avdekket flere tilfeller av den senere tid.

I forbindelse med kommunens økte satsing på trygge boforhold ønsker kommunen tips fra deg som innbygger dersom du er kjent med eksisterende leiligheter eller hybler i kommunen som ikke er godkjente eller som kan være utrygge for de som bor der.

Tips om dette kan sendes til postmottak@strand.kommune.no og du kan være anonym dersom det er ønskelig.

Kommunen har også som mål å styrke informasjons- og veiledningsarbeidet når det gjelder hvilke tekniske krav som gjelder ved etablering av leiligheter og hybler slik at innbyggerne i Strand vet hva man skal forholde seg til. På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finnes veiledning om hvilke tekniske krav som gjelder ved etablering av nye hybler og leiligheter i eksisterende bygg, se Regelverk - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).

Det er regelverket på kommunens vedtakstidspunkt (når kommunen behandler byggesøknaden) som gjelder. Dersom en leilighet er ulovlig etablert i 1990, men søkt om i 2023, så er det altså dagens regelverk, dvs. byggteknisk forskrift av 2017, som gjelder. Ikke nøl med å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling dersom du har spørsmål. Her ligger mer informasjon om tilsyn.

På nettsidene til Rogaland Brann og Redning IKS kan du få gode tips på hvordan du bedrer brannsikkerheten i eget hjem, se Trygg hjemme - Rogaland brann og redning IKS (rogbr.no). På nettsiden boligdugnaden.no kan du få tips om hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å leie ut hele eller deler av din bolig.

Leiligheter i brann - Klikk for stort bilde