Høring - kulturminneregistrering ved Stålverket

Kulturminneregistreringen ved Stålverket på Jørpeland er ute til offentlig høring.

Staalverket i gamle dager - Klikk for stort bilde

Det overordnede målet med rapporten er en registrering av kulturminner ved Stålverksområdet som skal gi administrasjonen i Strand kommune og politikerne grunnlag for å foreslå/gi vernestatus på de forskjellige bygningene, hvilke må/bør beholdes og hvilke bygninger som evenetuelt kan rives.

Innspill til kulturminneregistreringen kan sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, eller til postmottak@strand.kommune.no  eller via skjema Høringsuttale - Strand Kommune innen 24. november 2023.

Saksdokumenter for kulturminneregisteringen ved Stålverket