Utlysning av eiendomsskattemidler

For 2024 har Strand kommune satt av 500 000 kroner fra eiendomsskatten. Disse pengene kan søkes om for å gjennomføre prosjekter i utkantene av kommunen, akkurat som tidligere år.

Når vi sier “utkanter”, mener vi hele Strand kommune, bortsett fra de områdene på Tau og Jørpeland som er markert på kartene Kart, sone Jørpeland (PDF, 2 MB) og Kart, sone Tau (PDF, 2 MB).

Tildelingskriterier

  1. Grupper som grendelag, velforeninger, idrettslag, andelslag og andre organisasjoner kan søke om disse midlene.
  2. Pengene skal hovedsakelig brukes til infrastrukturprosjekter og gis som engangsstøtte.
  3. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, nødvendige tegninger og en kostnadsberegning.
  4. Prosjekter som mottar støtte, skal ikke føre til betydelig økte driftskostnader for kommunen.
  5. Kommunale anlegg kan også få tildelt midler, men da må søknaden komme fra et grendelag, en velforening eller et idrettslag.
  6. Pengene kan brukes til belysning langs kommunale og private veier.
  7. Kommunen kan sette en øvre grense for hvor mye en søker kan få i støtte.
  8. Støtten utbetales når prosjektet er gjennomført og regnskapet er levert, senest 01.12.2024.

Søknadsfrist: 

01.04.2024

Søknad sendes til: 

Søknader sendes til Strand kommune på e-post: postmottak@strand.kommune.no, eller til Strand kommune postboks 115, 4126 Jørpeland. 

Behandling

Søknadene vil bli behandlet av formannskapet.