Høring – Forvaltningsplan for Furenesområdet 2024-2034

Strand kommune har utarbeidet en forvaltningsplan for Furenesområdet som omhandler utviklingen av området de neste ti årene. Forvaltningsplanen er nå lagt ut på høring, og du kan komme med dine innspill innen 12. april. 
 

Kort fortalt om forvaltningsplanen

•    Forvaltningsplanen skal bidra til en bærekraftig og helhetlig forvaltning av området. 
•    Planen skal sikre at området blir ivaretatt og brukt på en måte som fremmer friluftsliv, natur- og kulturverdier. 
•    Videre gir planen en oversikt over planlagte tiltak i Furenesområdet.

Nå er planen ute på høring, og vi ønsker dine innspill til planen for å styrke Furenesområdet som et attraktivt friluftsområde. Forvaltningsplanen er tilgjengelig på Strand kommune sine nettsider i perioden 22.03.2024 til 12.04.2024. 

Forvaltningsplan for Furenesområdet 2024-2034 (PDF, 590 kB)

Si din mening innen 12 april 

Send dine innspill til forvaltningsplanen som epost til postmottak@strand.kommune.no eller som brev til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland – eller som e-post til. Vennligst merk e-posten eller brevet med saksnummer 24/1426.