Offentliggjøring av forslag til planstrategi med tilhørende utfordringsbilde

Strand kommune har utarbeidet et forslag til planstrategi som legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planstrategi

Strand kommune legger herved ut forslag til planstrategi 2024-2027 med tilhørende utfordringsbilde ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, i tråd med vedtak i kommunestyret 14.02.24 i sak KOM-005/24.

Planstrategien er en drøfting og vurdering av kommunens utfordringer og muligheter knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Planstrategien legger grunnlag for mål og prioriteringer i kommunens arbeid de kommende fire årene. 

Her kan du lese dokumentene til vedtatt forslag til planstrategi 2024-2027 med tilhørende utfordringsbilde. 

Innspill til forslag til planstrategien kan sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen 10.05.24.