Offentlig ettersyn av detaljregulering for delfelt B9 og S14 Jørpeland sentrum, plan 1130201905

 Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for delfeltene B9 og S14 i Jørpeland sentrum – plan 1130201905 – til offentlig ettersyn

Formålet med planen er å tilrettelegge for ca. 70 boenheter i leilighetsblokker med tilhørende utearealer og infrastruktur, samt forretning på bakkeplan ut mot Dir. Sæthersgate.
 
 
Eventuelle merknader sendes innen 21.07.20 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, eller på e-post
 
 
Andre dokumenter:
 
Film av planlagt prosjekt