Høring - Revidert handlingsplan for barn som lever i lavinntektsfamilier

Revidert handlingsplan for barn som lever i lavinntektsfamilier er ute på høring. 

Strand kommune har siden 2016 hatt en plan for barn som lever i lavinntektsfamilier. Levekårsutvalget vedtok høsten 2023 å sende ut på høring revidert handlingsplan for barn som lever i lavinntektsfamilier til kommunale virksomheter, politiske råd og eksterne samarbeidspartnere inkludert brukerorganisasjoner. 

Du kan lese første utkast til revidert handlingsplan her. (PDF, 828 kB)

Eventuelle kommentarer og høringsinnspill kan sendes til postmottak@strand.kommune.no innen 15. februar 2024.