Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Datasenter på Jørpeland

Datasenter er en del av arbeidet med mulighetsstudiet for Vågen-Grøtnes, og her finner du mer informasjon om prosessen så langt.

Ved nedleggelse av stålverket var det en politisk bestilling om å gjøre en mulighetsstudie for området. Rammene for hvordan denne mulighetsstudien skulle gjennomføres ble behandlet før sommeren 2023. Saken har mye informasjon og ligger her: Dokument 23/15656 - Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes - Strand kommune (onacos.no).

På det tidspunktet var det planer for datasenter for videreutvikling av området, og det ble i vedtaket lagt inn en premiss om at 60 dekar i mulighetsstudien skulle vise datasenter. Basert på dette vedtaket har det i hele arbeidet med mulighetsstudien vært med datasenter. De ulike konseptskissene for mulighetsstudien som ble stilt ut og presentert før jul, ble da presentert med datasenter. Mer om prosessen om mulighetsstudiet finner du på nettsiden her: Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes - Strand kommune

Mulighetsstudiet er nå ferdig utarbeidet fra administrasjonen, innenfor de rammene som er gitt i saken før sommeren i fjor, og den ligger nå til politisk behandling: Dokument 24/4065 - Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes - Strand kommune (onacos.no) I vedleggene til saken finner du konseptskisse med arealstrategi, hvor arealstrategien skal være førende for videre planlegging i området, samt alle innspill og workshops som har vært avholdt i forbindelse med mulighetsstudiet.

Saken skal behandles i forvaltningsutvalget, levekårsutvalget, formannskapet og kommunestyret nå i april. Møtene er åpne og vises også på web-tv. Se møtekalender for dato og klokkeslett: Møteplan 2024 - Strand kommune (onacos.no)

Etter behandlingen i kommunestyret legges mulighetsstudiet og arealstrategi på offentlig høring, hvor alle kan gi innspill, før det gjøres endelig politisk vedtak.

Den vedtatte konseptskissen og arealstrategien gir føringer for videre planlegging, men som de politiske sakene beskriver så må ny etablering på området følge vanlige prosesser for regulering/planlegging og byggesak. I plan- og bygningsloven er det føringer for hvordan dette gjøres, hva som må utredes av konsekvenser, politiske behandlinger og høringer.