vaksine

Familiens hus har ledig 2-3 årsverk vikariat med oppstart høst-21 og vinter-22, alle har varighet på ca. 1 år. 

Vi har ledig ca. 60% og 100% fast stilling som sykepleiere og ca. 40%+13% stilling på natt og 75% vikariat dag/aften for helsefagarbeidere.

Høst

Bekkevegen omsorgsboliger har ledig 70%-90% vikariat i ca. et år og 50% vikariat i perioden 10.11.21-10.06.22. I tillegg er det ledig flere helgestillinger.