Da det er økt smitte i nabokommunene på Nord-Jæren, har tilstøtende kommuner til Strand fastsatt lokale forskrifter for å begrense spredning av SARS CoV-2.

Strand kommune har valgt å følge nabokommunene ved å vedta lokal forskrift for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen, og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenester i perioder der smittetallene er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

På grunn av uforutsette forhold må dessverre åpningen av offentlig bading i bassenget på Jørpeland ungdomsskole utsettes til mandag 10. januar kl. 17:00-19:00.

Vi beklager dette.

Vi har ledig 19,72% vikariat fram til sommeren med mulighet for forlengelse/fast stilling. Stillingen er kortvakter kveld og helg, med oppgaver på kjøkken og avdeling.