Barkavika


Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgevågen og Vostervatnet.

I sommer starter Backe Rogaland AS med grunnarbeidet til Flerbrukshallen på Jørpeland.

I forbindelse med bygging av Nye Fjelltun Skole og Ny Flerbrukshall vil det i perioder være endret trafikkmønster i Fjelltunvegen.