Feilen rettes sannsynligvis fredag 27.11.2020 klokka 16:00, serviceteknikere har lokalisert feilen. Det jobbes altså med saken, men pasienter som ringer vil kunne oppleve lang ventetid. Det oppfordres til å benytte seg av sms via Helse Respons eller e-konsultasjon via Helse Norge.

 

 

Regjeringens hovedintensjon er nå følgende: Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt.