Jørpeland fra Førlandsåsen

 

 
Vi søker en utviklingsorientert og målbevisst rådmann som skal bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv for næringsutvikling og innbyggere.

Oppvekst i strand 1

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Trafikk 1

Bruk noen minutter til å besvare undersøkelsen om hvordan du kommer deg til jobb, skole og sentrum? Hvor har Strand trafikale utfordringer som hindrer at du eller dine nærmeste går eller sykler til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Hva er viktige friluftsområder for deg?

Fant du det du lette etter?