Hender

 Vi har ledig stilling med oppstart så snart som mulig.

Kommunestyret i Strand skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

 

 

 Vi søker etter arkivmedarbeider til 100% fast stilling.