Miljødirektoratet starter i juni en kartlegging av naturtyper i Rogaland.

I kveld er det folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel i Torghuset kl 19.

hagekveld

Økonomiavdelingen søker etter ny innkjøpsansvarlig til å lede arbeidet i innkjøpsteamet.