Blå strå

 Dir. Poulsensgate omsorgsboliger har ledig ca. 63% fast stilling på natt.

Åpen omsorg Jørpeland har ledig 80% vikariat som fagleder i turnus i perioden januar 2020 til januar 2021 med mulighet for forlengelse.

Kaien på Jørpeland

 Bygg og eiendom har ledig 100% fast stilling som driftsoperatør veg og havn.