Er du fornøyd med livet? Trives du der du bor? Og har du en jobb å gå til? Dette er noe av det vi ønsker å få svar på i folkehelseundersøkelsen. Dine svar er viktig for framtidsplanleggingen i Strand og Rogaland! Delta i undersøkelsen her. 

Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom ble vedtatt i formannskapet den 05.02.2020. Retningslinjene legger føringer for prosesser knyttet til kunstinnkjøp i kommunal regi, og sier noe om hensikten med kunstinnkjøp.

11 kunstnere har meldt sin interesse for å levere bidrag til konkurransen om å få utsmykke veggene på den nye flerbrukshallen på Jørpeland. Nå skal kunstnerne utarbeide sine konsepter fram til 31.12. Deretter starter juryen sitt vurderingsarbeid.