barnelek 1

Årlige midler, kroner 50 000 til frivillige innenfor samliv, familie- og foreldreveiledning.

Skredrapport

 

Strand kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang og steinskred, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene i Strand kommune er Døviga, Diket, Kjølevik, Kvam, Tauvågen, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland.

Fant du det du lette etter?